HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Martin MODRÝ and Jan ROLEČEK. The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia. Plant Ecology. Netherlands: Springer, vol. 205, No 1, p. 57-75. ISSN 1385-0237. 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia
Name in Czech Vliv dostupnosti světla a živin na diverzitu bylinného patra doubrav středních Čech
Authors HOFMEISTER, Jeňýk (203 Czech Republic), Jan HOŠEK (203 Czech Republic, guarantor), Martin MODRÝ (203 Czech Republic) and Jan ROLEČEK (203 Czech Republic).
Edition Plant Ecology, Netherlands, Springer, 2009, 1385-0237.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 1.567
RIV identification code RIV/00216224:14310/09:00040175
Organization unit Faculty of Science
UT WoS 000270289200005
Keywords (in Czech) světlo; dusík; fosfor; dub; druhová bohatost; půdní živiny
Keywords in English Light; Nitrogen; Phosphorus; Oak; Species richness; Soil nutrients
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Jan Roleček, Ph.D., učo 42706. Changed: 12/3/2010 21:22.
Abstract
We examined to what extent the internal site factors (light and soil conditions) are responsible for herb layer diversity in oak-dominated forest stands growing on different substrates in central Bohemia (Czech Republic). Species richness correlated positively with soil pH and negatively with nitrogen (N) concentration in humus (P\0.05). The highest species richness was found at sites with not only low N soil concentration, but also simultaneously with high phosphorus (P) soil concentration. Despite this finding, however, herb layer diversity is evidently threatened much more in P-rich soils than in P-poor soils. It seems that the enhancement of N in an ecosystem due to litter accumulation and N deposition generally leads to only a minor increase in N availability at P-poor sites, but a considerable increase at P-rich sites. Therefore, species richness can be exceptionally high at P-rich sites, but only under conditions of strong N limitation.
Abstract (in Czech)
Výzkum se zabýval vlivem světelných a půdních na diverzitu bylinného patra doubrav. Výsledky ukázaly na klíčový význam zásoby fosforu a dusíku v půdě a jejich vzájemného poměru.
Links
SM/640/11/03, research and development projectName: Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
PrintDisplayed: 13/4/2024 09:24