HOFMEISTER, Jeňýk, Jan HOŠEK, Martin MODRÝ a Jan ROLEČEK. The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia. Plant Ecology. Netherlands: Springer, 2009, roč. 205, č. 1, s. 57-75. ISSN 1385-0237.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název The influence of light and nutrient availability on herb layer species richness in oak-dominated forests in central Bohemia
Název česky Vliv dostupnosti světla a živin na diverzitu bylinného patra doubrav středních Čech
Autoři HOFMEISTER, Jeňýk (203 Česká republika), Jan HOŠEK (203 Česká republika, garant), Martin MODRÝ (203 Česká republika) a Jan ROLEČEK (203 Česká republika).
Vydání Plant Ecology, Netherlands, Springer, 2009, 1385-0237.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 1.567
Kód RIV RIV/00216224:14310/09:00040175
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000270289200005
Klíčová slova česky světlo; dusík; fosfor; dub; druhová bohatost; půdní živiny
Klíčová slova anglicky Light; Nitrogen; Phosphorus; Oak; Species richness; Soil nutrients
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Roleček, Ph.D., učo 42706. Změněno: 12. 3. 2010 21:22.
Anotace
We examined to what extent the internal site factors (light and soil conditions) are responsible for herb layer diversity in oak-dominated forest stands growing on different substrates in central Bohemia (Czech Republic). Species richness correlated positively with soil pH and negatively with nitrogen (N) concentration in humus (P\0.05). The highest species richness was found at sites with not only low N soil concentration, but also simultaneously with high phosphorus (P) soil concentration. Despite this finding, however, herb layer diversity is evidently threatened much more in P-rich soils than in P-poor soils. It seems that the enhancement of N in an ecosystem due to litter accumulation and N deposition generally leads to only a minor increase in N availability at P-poor sites, but a considerable increase at P-rich sites. Therefore, species richness can be exceptionally high at P-rich sites, but only under conditions of strong N limitation.
Anotace česky
Výzkum se zabýval vlivem světelných a půdních na diverzitu bylinného patra doubrav. Výsledky ukázaly na klíčový význam zásoby fosforu a dusíku v půdě a jejich vzájemného poměru.
Návaznosti
SM/640/11/03, projekt VaVNázev: Problematika antropogenně vyvolané eutrofizace terestrických ekosystémů a souvisejících jevů včetně sledování trendů celkové atmosférické depozice ekologicky významných látek do lesních ekosystémů
VytisknoutZobrazeno: 20. 5. 2024 04:59