VOJTOVÁ, Věra. Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti. 1.vyd. Brno: Muni Press, 2010. 336 s. ped. ISBN 978-80-210-5159-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
Název česky Inkluzivní vzdělávání žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování jako perspektiva kvality života v dospělosti.
Název anglicky Inclusive Education with the Focus on At-risk Pupils and Pupils with Behaviour Disorder and the Quality of Life.
Autoři VOJTOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1.vyd. Brno, 336 s. ped. 2010.
Nakladatel Muni Press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/10:00051344
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5159-1
Klíčová slova česky porucha chování; riziko poruchy chování; vzdělávání; inkluzivní vzdělávání; vzdělávací potřeby; kvalita života školy; vylučování; resilience; kvalita života; výzkum.
Klíčová slova anglicky behaviour disorder; At-risk children/pupils; exclusion; special education; education; inclusive education; educational needs; quality of school life; resilience; quality of life; research.
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Změněno: 6. 4. 2013 11:31.
Anotace
Monografie se zabývá inkluzivními přístupy k edukaci dětí/žáků v riziku poruch chování a s poruchami chování v mezinárodním i národním měřítku. Autorka interpretuje koncept inkluzivního vzdělávání ve vztahu ke kvalitě života školy a k podpoře resilienčních procesů při vzdělávání žáků v riziku poruch chování v hlavním proudu vzdělávání. Ve výzkumné části práce prezentuje autorka nástroj pro vyhledávání žáků v riziku poruch chování ve školním prostředí, který vyvinula a ověřila.
Anotace anglicky
The work focuses on inclusive attitudes towards education of at-risk pupils/children and pupils/children with behaviour disorder at international as well as at national level. The author introduces the concept of inclusive education in the quality of school life consequences with the focus on processes of resilience as the support for at-risk students in mainstream education. The introduced research is presenting the pedagogical tool for screening at-risk students in the school.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 19. 1. 2022 13:13