SOPKOVÁ, Monika. Digitální portfolia pro téma sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví (Digital portfolio for topisc sex education, project Fruit to school, guarding human at emergency situation and further topics for Health education). Praha: Metodický portál VÚP, 2010. ISSN 1802-4785.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Digitální portfolia pro téma sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví
Name in Czech Digitální portfolia pro téma sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví
Name (in English) Digital portfolio for topisc sex education, project Fruit to school, guarding human at emergency situation and further topics for Health education
Authors SOPKOVÁ, Monika.
Edition Praha, 2010.
Publisher Metodický portál VÚP
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1802-4785
Keywords (in Czech) metodické náměty, digitální portfolio, sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí, Výchova ke zdraví
Keywords in English methodical motives, digital portfolio, sex education, project Fruit to school, guarding human at emergency situation, Health education
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Mgr. Monika Novotná, Ph.D., učo 358531. Changed: 6/6/2010 21:36.
Abstract
Nabízí metodické náměty pro témata sexuální výchova, projekt Ovoce do škol, ochrana člověka za mimořádných událostí a další témata k Výchově ke zdraví.
Abstract (in English)
Offer methodical motives for teaching sex education, project Fruit to school, guarding human at emergency situation and further topics for Health education.
PrintDisplayed: 18/10/2019 06:03