HÁJKOVÁ, Vanda and Iva STRNADOVÁ. Inkluzivní vzdělávání : teorie a praxe. Vydání 1. Praha: Grada, 2010. 217 stran. ISBN 9788024730707.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inkluzivní vzdělávání : teorie a praxe
Authors HÁJKOVÁ, Vanda and Iva STRNADOVÁ.
Edition Vydání 1. Praha, 217 stran, 2010.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024730707
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 22/6/2020 04:47.
PrintDisplayed: 4/12/2020 16:18