KASPRZAK, Jan, Michal BRANDEJS, Matěj ČUHEL and Tomáš OBŠÍVAČ. Access Rights in Enterprise Full-text Search. In ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration. 2010th ed. Funchal, Portugal: INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication, 2010. p. 32-39. ISBN 978-989-8425-04-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Access Rights in Enterprise Full-text Search
Name in Czech Přístupová práva ve fulltextovém vyhledávání v podnikových systémech
Authors KASPRZAK, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Michal BRANDEJS (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Matěj ČUHEL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš OBŠÍVAČ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2010. vyd. Funchal, Portugal, ICEIS 2010: Proceedings of the 12th International Conference on Enterprise Information Systems, Volume 1: Databases and Information Systems Integration, p. 32-39, 8 pp. 2010.
Publisher INSTICC – Institute for Systems and Technologies of Information, Control and Communication
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10201 Computer sciences, information science, bioinformatics
Country of publisher Portugal
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14330/10:00044274
Organization unit Faculty of Informatics
ISBN 978-989-8425-04-1
Keywords (in Czech) Fulltextové vyhledávání; Intranet; Bezpečnost; Přístupová práva; Práva v dokumentech; Bezpečnost na úrovni dokumentů
Keywords in English Full-text search; Intranet; Security; Access rights; Document permissions; Document-level security
Tags best, best1, fulltext, IS
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. Ing. Michal Brandejs, CSc., učo 2116. Changed: 24/11/2012 20:48.
ID=890027
Abstract
One of the toughest problems to solve when deploying an enterprise-wide full-text search system is to handle the access rights of the documents and intranet web pages correctly and effectively. Post-processing the results of general-purpose full-text search engine (filtering out the documents inaccessible to the user who sent the query) can be an expensive operation, especially in large collections of documents. We discuss various approaches to this problem and propose a novel method which employs virtual tokens for encoding the access rights directly into the search index. We then evaluate this approach in an intranet system with several millions of documents and a complex set of access rights and access rules.
Abstract (in Czech)
Jeden z nejobtížnějších problémů při nasazování fulltextového vyhledávání v podnikových systémech je korektní a efektivní zohlednění přístupových práv dokumentů. Dodatečné zpracování výsledků obecného vyhledávacího nástroje (odstranění dokumentů nepřístupných uživateli, který položil dotaz) může být náročná operace, zejména u velkých balíků dokumentů. Diskutujeme různé přístupy k tomuto problému a předkládáme novou metodu, která používá virtuální slova k zakódování přístupových práv přímo do indexu vyhledávacího stroje. Dále vyhodnocujeme tento přístup na příkladě intranetového systému s několika milióny dokumentů a s komplikovaným systémem přístupových práv a bezpečnostních pravidel.
Links
LA09016, research and development projectName: Účast ČR v European Research Consortium for Informatics and Mathematics (ERCIM) (Acronym: ERCIM)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Czech Republic membership in the European Research Consortium for Informatics and Mathematics
PrintDisplayed: 19/5/2022 14:16