Informační systém MU
KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Metodika tvorby bibliografických citací
Authors KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ and Marek STEHLÍK.
Edition 1. vyd. Brno, Elportál, 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Textbook
Field of Study Documentation, librarianship, work with information
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW url PURL
ISSN 1802-128X
Keywords (in Czech) bibliografické citace; citování; citační styly; citační etika; publikační etika; scientometrie; impact factor; h-index; SNIP; SJR; EndNoteWeb
Tags elportál
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 1/12/2015 16:04.
Abstract
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací obsahuje interaktivní tutoriály, v nichž se čtenář dozví, jak citovat podle nejčastěji užívaných citačních stylů v akademickém prostředí (např. ISO 690, Harvard, Vancouver apod.), seznámí se se základními pravidly citační a publikační etiky (včetně problematiky plagiátorství) a online aplikací EndNoteWeb, s jejíž pomocí lze generovat soupisy citované literatury podle požadavků stovek vědeckých časopisů. Součástí příručky jsou i materiály informující o základních indikátorech pro hodnocení vědecké kvality časopisu nebo konkrétního autora (impact factor, h-index a zcela nově také SNIP a SJR). Učební pomůcka je využívána ve výuce předmětů LF: DSVIz01 Získávání vědeckých informací a VSIV021 Informační výchova, dále pak PřF: XK010 Informační výchova.
Publikace Metodika tvorby bibliografických citací byla oceněna Cenou INFORUM 2011.
Displayed: 20/9/2020 23:55