Masaryk University

Publication Records

česky | in English

Filter publications

  2023

 1. MEJZLÍKOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace (INSURE: A guidebook to scientific integrity). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISSN 1802-128X.
 2. MEJZLÍKOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace (INSURE: posuzovací guidelines pro etické komise). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISSN 1802-128X.
 3. MEJZLÍKOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace (ManuCat: učebnice katalánštiny 1). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2023. Elportál. ISSN 1802-128X.
 4. 2022

 5. HADRABOVÁ, Markéta, Andrea JANÍKOVÁ, Zora SVOBODOVÁ and Alexandra MALÁ. Cvičební programy pro hematoonkologické pacienty. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 6. MEJZLÍKOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace (Základy úpolových sportů pro tělesnou výchovu). 3. akt. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 7. KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Filip VAŠÍČEK, Lukáš PLCH, Jana BAČOVSKÁ, Eliška ŠEBESTOVÁ and Petr KŘIVÁNEK. Jak citovat: citační styly (How to Cite: Citation Styles). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 8. KUZMOVÁ, Lucie. Manual bàsic de fonètica i fonologia catalanes (Basic coursebook of Catalan Phonetics and Phonology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 9. HNILICOVÁ, Karolina and Daniela WALOVÁ. Manuel linguistique pratique (French Language and Linguistics Workbook). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISSN 1802-128X.
 10. MUSILOVÁ, Jana. Mechanika (Mechanics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0132-2.
 11. PROKOPOVÁ, Tereza, Tereza VAFKOVÁ, Václav VAFEK, Daniel BARVÍK, Martina KOSINOVÁ and Petr ŠTOURAČ. První pomoc (First Aid). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0135-3.
 12. NĚMEC, Jiří, Lenka GULOVÁ, Hana HORKÁ, Markéta KOŠATKOVÁ, Martina KUROWSKI, Jan NEHYBA and Radek POSPÍŠIL. Teorie a metodika výchovy (Theory and methodology of education). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0131-5.
 13. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky (Fairy tales in motion in water not only for preschool children). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2022. Elportál. ISBN 978-80-280-0053-0.
 14. 2021

 15. SOKOLOVA, Anastasija. Fonetika a fonologie ruštiny (Phonetics and Phonology of Russian). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0092-9.
 16. ČERVENKOVÁ, Marie and Ladislav VÁCLAVÍK. French comparative online course from the English background. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 17. HRUŠKOVÁ, Jana, Juraj JAKUBÍK, Michal HENDRYCH, Richard PAŠTĚKA, Jana SVAČINOVÁ, Ksenia BUDINSKAYA, Veronika KUJALOVÁ, Veronika VEJTASOVÁ and Zuzana NOVÁKOVÁ. Fyziologie – teorie k praktickým cvičením (Physiology - laboratory lessons explanation). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 18. KRATOCHVÍL, Jiří. Jak citovat (How to cite). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 19. KUŘE, Josef, Renata VESELSKÁ and A KOLEKTIV. Kapitoly z lékařské etiky. 3. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-5415-8.
 20. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Nelineární dynamika (Nonlinear dynamics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0111-7.
 21. IZAKOVIČOVÁ HOLLÁ, Lydie, Antonín FASSMANN, Hana POSKEROVÁ, Petra BOŘILOVÁ LINHARTOVÁ, Jan VOKURKA and Zdeněk DANĚK. Onemocnění sliznice ústní dutiny – repetitorium a atlas (Oral mucosal diseases – repetitorium and atlas). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9794-0.
 22. KOUŘILOVÁ, Iva, Hana DVOŘÁKOVÁ, Lenka VOJTÍKOVÁ and Hana JANOŠKOVÁ. Pohyb v životě dítěte (od narození do předškolního věku) (Movement in the Life of a Children (from birth to pre-school age)). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-8644-9.
 23. ŠERÁKOVÁ, Hana, Jaroslav VRBAS, Daniela JONÁŠOVÁ and Aneta NĚMČANSKÁ. Psychomotorika nejen pro děti. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9900-5.
 24. VESELÝ, Petr. Spectacle technique and technology. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 25. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Teorie bifurkací, chaos a fraktály. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0112-4.
 26. WILHELMOVÁ, Radka. Vybrané kapitoly Porodní asistence I a II. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISSN 1802-128X.
 27. MURAS, Adam. Výroční obyčeje na Moravě – tradice a současnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-210-9899-2.
 28. GIMUNOVÁ, Marta. Základy anatomie pro využití ve sportu (Anatomy basics for the use in sports). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2021. Elportál. ISBN 978-80-280-0043-1.
 29. 2020

 30. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka, Alena POKORNÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ and Marcela VAŇHAROVÁ. Bodystyling. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 31. MEJZLÍKOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace ( Didaktika sjezdového lyžování ). Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 32. PIERRE, Patrick and Marie ČERVENKOVÁ. Les crises économiques du capitalisme et leurs conséquences sociales et politiques (1873-1929-1973-2008). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 33. SLÁMA, Ondřej and Tereza VAFKOVÁ. Paliativní péče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-210-9628-8.
 34. KOUKAL, Pavel, Matěj MYŠKA, Helena PULLMANNOVÁ, Terezie VOJTÍŠKOVÁ and Jan ZIBNER. Právo duševního vlastnictví. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 35. HASIL, Petr, Kamila HASILOVÁ and Jiřina ŠIŠOLÁKOVÁ. Sbírka příkladů o nekonečných řadách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISBN 978-80-280-0006-6.
 36. BARNOVÁ, Eva, Lukáš MÁSILKO, Iva OULEHLOVÁ, Ilja RAJDOVÁ and Miroslav ZÍTKO. Studenti se specifickými nároky ve výuce (Students with Special Needs in Classes). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 37. SKOTÁKOVÁ, Alena, Hana ŠERÁKOVÁ, Hana VÁLKOVÁ, Šárka MALEŇÁKOVÁ and Eva VALKOUNOVÁ. Volnočasové pohybové aktivity pro všechny aneb IVČA skáče. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2020. Elportál. ISSN 1802-128X.
 38. 2019

 39. MUŽÍK, Vladislav, Hana ŠERÁKOVÁ and Hana JANOŠKOVÁ. Abeceda pohybové aktivity dětí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9405-5.
 40. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ and Pavlína VACULÍKOVÁ. DĚTSKÝ AEROBIK ve vyučovacím procesu MŠ a I. stupně ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 41. DUMKOVÁ, Jana. Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 42. CREMADES CORTIELLA, Elga and Pavlína JAVOROVÁ ŠVANDOVÁ. GramCat: Morfologie současné katalánštiny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9451-2.
 43. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Gymnastika dětí hravě i metodicky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9407-9.
 44. DRLIČKOVÁ, Klára. International Commercial Arbitration. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 45. KRÁLOVÁ, Tereza, Jiří GĄSIOR, Tereza HAMMEROVÁ and Julie ŠVECOVÁ. Metodika a didaktika vzpírání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 46. BEHARKOVÁ, Natália, Dana DOLANOVÁ, Petra JUŘENÍKOVÁ, Zdeňka KNECHTOVÁ, Jiří KRATOCHVÍL, Miroslava KYASOVÁ, Edita PEŠÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Alena POSPÍŠILOVÁ, Simona SAIBERTOVÁ, Dana SOLDÁNOVÁ, Marta ŠENKYŘÍKOVÁ and Marie ZÍTKOVÁ. Metodika ke zpracování závěrečné práce pro vybrané nelékařské zdravotnické obory. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9370-6.
 47. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Vladislav MUŽÍK. Physical Activities for Prevention and Health Promotion (Zdravotně preventivní pohybové aktivity) (Physical Activities for Prevention and Health Promotion). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9383-6.
 48. STRAŠILOVÁ, Kateřina, Petr VAJDA and Dita HLAVOŇOVÁ. Plavecké cvičení pro pokročilé plavce. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 49. VACULÍKOVÁ, Pavlína, Alena SKOTÁKOVÁ, Roman GRMELA, Lenka SVOBODOVÁ and Michaela PIJÁKOVÁ. Senioři tančí. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9570-0.
 50. ŽIDLICKÁ, Michaela, Tomáš CIPROVSKÝ and Petr DOSTALÍK. Vliv římského práva na evropské právní myšlení: pocta Valentinu Urfusovi. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 51. BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (Basics of Nursing Procedures and Interventions). 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISBN 978-80-210-9313-3.
 52. STRAŠILOVÁ, Kateřina, Petr VAJDA and Barbora MORÁVKOVÁ. Základy suché přípravy v plavání. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2019. Elportál. ISSN 1802-128X.
 53. 2018

 54. PODĚBRADSKÁ, Radana. Atlas ošetření svalů v manuální terapii. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8964-8.
 55. POKORNÁ, Alena, Hana VRTĚLOVÁ and Radka STŘEŠTÍKOVÁ. CORE TRAINING s využitím balančních úsečí Bosu® a Bossa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 56. POKORNÁ, Alena, Radka STŘEŠTÍKOVÁ, Renáta VYCHODILOVÁ and Ondráčková ANNA. Cvičební programy pro onkologické pacientky po léčbě rakoviny prsu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8935-8.
 57. VAŇHARA, Petr, Miroslava SEDLÁČKOVÁ, Irena LAUSCHOVÁ, Jana DUMKOVÁ, Veronika SEDLÁKOVÁ, Svatopluk ČECH and Aleš HAMPL. Histologický atlas LF MU. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9068-2.
 58. VYCHODILOVÁ, Renáta, Lucie CHOCHOLOVÁ, Pavlína VACULÍKOVÁ, Alena POKORNÁ and Klára VÍTKOVÁ. Hormonální jóga. 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8937-2.
 59. BUDÍKOVÁ, Marie and Ester ŽELEZŇÁKOVÁ. Korelačná analýza v systéme STATISTICA. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9202-0.
 60. ČERVENKOVÁ, Marie. Le français pour les étudiants en économie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9714-8.
 61. SOKOLOVA, Anastasia, Oxana TRUHLÁŘOVÁ, Michaela BOHÁČOVÁ and Judita FLÁDROVÁ. Morfologie ruštiny 1: podstatná jména, přídavná jména, zájmena (Morphology of the Russian language 1: nouns, adjectives, pronouns). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9183-2.
 62. SVOBODOVÁ, Hana, Radek DURNA, Marek PERNICA and Eduard HOFMANN. Námětovník pro terénní výuku socioekonomické geografie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 63. CÍDLOVÁ, Hana, Zuzana MOKRÁ and Barbora VALOVÁ. Obecná chemie. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8953-2.
 64. SKOTÁKOVÁ, Alena and Nikola KOŇAŘÍKOVÁ. Partnerská jóga a Acroyoga - Létáme v tělesné výchově. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-9138-2.
 65. STRAKOVÁ, Taťána and Alexandra MALÁ. Spirální stabilizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 66. POUČOVÁ, Marcela and Beatrice Laurence VICAIRE. Teorie francouzského verše (Theory of French Verse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 67. POUČOVÁ, Marcela and Beatrice Laurence VICAIRE. Teorie francouzského verše (Theory of French Verse). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISSN 1802-128X.
 68. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Vladislav MUŽÍK. Zdravotně preventivní pohybové aktivity. Brno: Masarykova univerzita, 2018. Elportál. ISBN 978-80-210-8890-0.
 69. 2017

 70. STŘEŠTÍKOVÁ, Radka and Alena POKORNÁ. Bodystyling. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8657-9.
 71. HÁJKOVÁ, Mariana and Hana SVOBODOVÁ. Česká republika – tematický atlas. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X.
 72. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Matematika I. a II. 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. ISBN 978-80-210-8660-9.
 73. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL and Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci (Methodological Guide for First Aid Instruction). 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X.
 74. KURFÜRST, Petr. Početní praktikum. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8686-9.
 75. KURFÜRST, Petr. Početní praktikum. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X.
 76. PROCHÁZKA, Jakub, Viktor KULHAVÝ, Martin VACULÍK, Michal JIRÁSEK, Marcela LEUGNEROVÁ, Lenka JANOŠOVÁ, Marie SOUČKOVÁ, Eva LYSOŇKOVÁ and Adriana WYROBKOVÁ. Pojmy z řízení lidských zdrojů a psychologie práce. 2. vyd. Brno, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8680-7.
 77. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ and Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků (Examples of using swimming tools in training of children and beginners). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8902-0.
 78. VAJDA, Petr, Kateřina STRAŠILOVÁ and Dita HLAVOŇOVÁ. Příklady využití pomůcek v plaveckém výcviku dětí a začátečníků. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8902-0.
 79. KOPECKÁ, Jana and Gabriela ROTKOVÁ. Skripta ke cvičení z obecné mikrobiologie, cytologie a morfologie bakterií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8787-3.
 80. VLČEK, Petr, Eva PÁLENSKÁ, Kristýna JAKUBCOVÁ, Barbora CHARVÁTOVÁ, Šárka KŘIVOVÁ and Veronika PELCOVÁ. Suchozemské pohybové pohádky. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8503-9.
 81. VLČEK, Petr, Eva PÁLENSKÁ, Kristýna JAKUBCOVÁ, Barbora CHARVÁTOVÁ, Šárka KŘIVOVÁ and Veronika PELCOVÁ. Suchozemské pohybové pohádky. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISBN 978-80-210-8502-2.
 82. ŽIDLICKÁ, Michaela, Tomáš CIPROVSKÝ and Petr DOSTALÍK. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. Elportál. ISSN 1802-128X.
 83. 2016

 84. DUMKOVÁ, Jana. Elektronově mikroskopický atlas tkání a orgánů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 85. DAREBNÝ, Jan and Daniel VÁZQUEZ TOURIŇO. E-manual de Métrica española. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8489-6.
 86. CÍDLOVÁ, Hana, Petr PTÁČEK and Martin ŠUSTR. Chemistry – Vocabulary and Reading. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 87. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO and Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 88. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Jan ONDRÁČEK, Dagmar MOC KRÁLOVÁ, Jiří VÁCLAVÍK, Jakub HNATIAK and Ondřej RYBÁŘ. Metodika střelby v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 89. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA and Jana TŮMOVÁ. Mikroskopické vyšetření moče (Microscopic Analysis of Urine). 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 90. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8371-4.
 91. JANOŠKOVÁ, Hana, Hana ŠERÁKOVÁ and Iva KOUŘILOVÁ. Náměty na cvičení pro děti předškolního věku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8370-7.
 92. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warming up with equipment for younger school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8277-9.
 93. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení s náčiním pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warming up with equipment for younger school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8276-2.
 94. VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ and Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8181-9.
 95. VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ and Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8180-2.
 96. VYCHODILOVÁ, Renáta, Hana VRTĚLOVÁ and Alena POKORNÁ. Rollpilates. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8052-2.
 97. ŠERÁKOVÁ, Hana and Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8350-9.
 98. ŠERÁKOVÁ, Hana and Lucie NOVÁKOVÁ. Rušná a průpravná část v hodinách tělesné výchovy na 1. stupni ZŠ. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8349-3.
 99. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Sebeobrana pro střední školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8543-5.
 100. VÍT, Michal and Zdenko REGULI. Sebeobrana pro střední školy. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8542-8.
 101. ZENDULKA, Ondřej, Gabriela DOVRTĚLOVÁ, Jan JUŘICA, Hana KOSTKOVÁ, Leoš LANDA, Alena MÁCHALOVÁ, Jana MERHAUTOVÁ and Kristýna NOSKOVÁ. Soubor kazuistik z farmakologie (Library of case reports). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 102. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ and Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8206-9.
 103. BUDÍKOVÁ, Marie, Monika KROUPOVÁ, Jitka ŠÁLYOVÁ and Lenka ROŠTÁROVÁ. Statistika a pravděpodobnost. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8205-2.
 104. ŽIDLICKÁ, Michaela, Tomáš CIPROVSKÝ and Petr DOSTALÍK. Vliv římského práva na evropské právní myšlení – pocta Valentinu Urfusovi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISSN 1802-128X.
 105. VLČEK, Petr, Veronika PELCOVÁ, Denisa BODIŠOVÁ and Eva MLNAŘÍKOVÁ. Vodní pohybové pohádky nejen pro předškoláky. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8413-1.
 106. SEVERA, David, Petr VESELÝ and Pavel BENEŠ. Základy metod korekce refrakčních vad. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8289-2.
 107. BEHARKOVÁ, Natália and Dana SOLDÁNOVÁ. Základy ošetřovatelských postupů a intervencí (Basics of Nursing Procedures and Interventions). Brno: Masarykova univerzita, 2016. Elportál. ISBN 978-80-210-8607-4.
 108. 2015

 109. PŘIBYLOVÁ, Lenka. Deterministické modely. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8160-4.
 110. FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba (Electroacoustic Music). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7945-8.
 111. FLAŠAR, Martin. Elektroakustická hudba (Electroacoustic Music). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7944-1.
 112. BAŠTÁŘOVÁ, Petra. Elportál: příprava publikace (Interpretace biochemických nálezů). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 113. BLAŽKOVÁ, Růžena. Geometrická interpretace algebraických výrazů (Geometric interpretation of algebraic expressions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7957-1.
 114. BLAŽKOVÁ, Růžena. Geometrická interpretace algebraických výrazů (Geometric interpretation of algebraic expressions). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7956-4.
 115. DUMKOVÁ, Jana and Marek STEHLÍK. Interaktivní embryologický atlas člověka (Interactive atlas of human embryology). 3., aktual. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 116. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ and Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 117. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ and Alena BALCAROVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 2. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 118. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7984-7.
 119. ŽÁK, Michal, Sylva HŘEBÍČKOVÁ and Jan ONDRÁČEK. Metodika jízdy na kolečkových lyžích v biatlonu. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7983-0.
 120. BEŇOVSKÁ, Miroslava, Ondřej WIEWIORKA and Jana TŮMOVÁ. Mikroskopické vyšetření moče (Microscopic Analysis of Urine). 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 121. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warm-up without tools for primary school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8077-5.
 122. JANOŠKOVÁ, Hana and Hana ŠERÁKOVÁ. Náměty na rozcvičení bez náčiní pro děti mladšího školního věku (Suggestions for warm-up without tools for primary school children). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8076-8.
 123. VESELÁ, Helena, Kateřina HÁBOVÁ and Kateřina VYMAZALOVÁ. Pohyby v kloubech (Joints movements). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISSN 1802-128X.
 124. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8055-3.
 125. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetic). 5., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8054-6.
 126. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7989-2.
 127. KULHÁNKOVÁ, Markéta and Simone SUMELIDU. Úvod do studia novořečtiny (Introduction to the Modern Greek Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-7840-6.
 128. BLAŽKOVÁ, Růžena. Zajímavá geometrie pro každého (Interesting geometry for everyone). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. Elportál. ISBN 978-80-210-8006-5.
 129. 2014

 130. PETRŽELKA, Josef. Dějiny filosofie I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzity, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6314-3.
 131. OPATŘILOVÁ, Dagmar. Grafomotorika a psaní u žáků s tělesným postižením (Graphomotorics and writing of children with physical disability). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6769-1.
 132. RUDA, Aleš. Klimatologie a hydrogeografie pro učitele. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X.
 133. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN, Petr ZAORAL and Petra SEBEROVÁ. Metodický materiál k výuce první pomoci (Methodological Guide for First Aid Instruction). 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7674-7.
 134. KRSEK, Martin. Metody studia diverzity půdních mikrobiálních společenstev. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7673-0.
 135. BEŇOVSKÁ, Miroslava and Ondřej WIEWIORKA. Mikroskopické vyšetření moče (Microscopic Analysis of Urine). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X.
 136. LÍZAL, Pavel. Paleogenetika člověka (Human Paleogenetics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7085-1.
 137. OPATŘILOVÁ, Dagmar and Dana ZÁMEČNÍKOVÁ. Podpora rozvoje hybnosti osob s tělesným postižením (Support of motor development of people with physical disability). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7611-2.
 138. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetics). 4., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7036-3.
 139. SLOVÁČKOVÁ, Zuzana, Pavla HORÁKOVÁ and Dušan RENDOŠ. Průvodce personální psychologií. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6885-8.
 140. STODOLA, Jiří. Sémantické aspekty katalogizace. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISSN 1802-128X.
 141. KULHAVÝ, Viktor, Eva LYSOŇKOVÁ, Jakub PROCHÁZKA and Adriana WYROBKOVÁ. Slovník vybraných pojmů z oblasti řízení lidských zdrojů. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6729-5.
 142. SVOBODOVÁ, Hana and Antonín VĚŽNÍK. Úvod do geografie venkova. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6943-5.
 143. HORÁKOVÁ, Jana. Úvod do softwarových studií (Introduction to Software Studies). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7214-5.
 144. STARÁ, Alena, Jaroslav ŠAMŠULA and Jana STARÁ. Základy volejbalu (The Fundamental Skills of Volleyball). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-7675-4.
 145. LÍZAL, Pavel. Zpracování bakalářské práce. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. Elportál. ISBN 978-80-210-6760-8.
 146. 2013

 147. PĚTIVLAS, Tomáš, Barbora JALOVECKÁ, Hana BUBNÍKOVÁ and Radka DOLEŽALOVÁ. Balanční cvičení na labilních plochách. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6195-8.
 148. ŘEPKOVÁ, Jana. Genetika rostlin (Plant Genetics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6408-9.
 149. HOFMANOVÁ, Jiřina. Genotoxicita a karcinogeneze. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISSN 1802-128X.
 150. DUMKOVÁ, Jana. Interaktivní embryologický atlas člověka (Interactive atlas of human embryology). 2., aktual. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISSN 1802-128X.
 151. BENEŠOVÁ, Yvonne. Roztroušená skleróza. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6394-5.
 152. BENEŠOVÁ, Yvonne. Roztroušená skleróza. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISSN 1802-128X.
 153. SVOBODOVÁ, Hana, Antonín VĚŽNÍK and Eduard HOFMANN. Vybrané kapitoly ze socioekonomické geografie České republiky (Selected chapters of socio-economic geography of the Czech Republic). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. Elportál. ISBN 978-80-210-6229-0.
 154. 2012

 155. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetics). 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5905-4.
 156. ZEMÁNEK, Petr and Petr HASIL. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. 3., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5882-8.
 157. KÁŇA, Tomáš. Wortbildung: Umriss der Theorie mit Aufgaben und Übungen. 2., přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2012. Elportál. ISBN 978-80-210-5989-4.
 158. 2011

 159. DUMKOVÁ, Jana. Interaktivní embryologický atlas člověka (Interactive atlas of human embryology). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 160. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Milan MOJŽÍŠ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Radek TURIN and Petr ZAORAL. Metodický materiál k výuce první pomoci (Methodological Guide for First Aid Instruction). 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5764-7.
 161. ONDRÁČEK, Jan, Sylva HŘEBÍČKOVÁ, Radomír BAČO, Táňa WASSERBAUEROVÁ, Barbora KRŠKOVÁ and Vít FOUSEK. Metodika běžeckého lyžování. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 162. KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ELIÁŠOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 2. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISSN 1802-128X.
 163. BLAŽKOVÁ, Růžena. Zajímavá geometrie pro každého (Interesting geometry for everyone). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. Elportál. ISBN 978-80-210-5702-9.
 164. 2010

 165. KRATOCHVÍL, Jiří, Petr SEJK, Věra ANTHOVÁ and Marek STEHLÍK. Metodika tvorby bibliografických citací. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
 166. ZEMÁNEK, Petr and Petr HASIL. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
 167. ZEMÁNEK, Petr and Petr HASIL. Sbírka řešených příkladů z matematické analýzy I. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. Elportál. ISSN 1802-128X.
 168. 2009

 169. SVOBODOVÁ, Klára, Petra BOHŮNOVÁ, Martin CRHA, Jana HERBOCZKOVÁ, Veronika HRADILOVÁ, Radka CHLEBCOVÁ, Roman KALIŠ, Tereza KYSELOVSKÁ, Zdeněk NOVÝ and Martin ORGONÍK. Evropské mezinárodní právo soukromé. Brno: Masarykova univerzita, 2009.
 170. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetics). 2., aktual. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2009. Elportál. ISSN 1802-128X.
 171. 2008

 172. BRANDEJS, Michal, Jitka BRANDEJSOVÁ and Gustav NOVOTNÝ. E-learning at Masaryk University - Outcomes of Fruitful Effort. In ICETA 2008 Conference Proceedings. Košice: elfa s.r.o., 2008. 6 pp. ISBN 978-80-8086-089-9.
 173. KUBÍKOVÁ, Zdeňka, Barbora ZUCHOVÁ, Martina BERNACIKOVÁ, Barbora CVEJNOVÁ, Jan ŠRŮTEK, Radek TURIN and Petr ZAORAL. Metodický materiál k výuce první pomoci. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X.
 174. LÍZAL, Pavel. Praktikum z obecné genetiky (Practice from Basic Genetics). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2008. Elportál. ISSN 1802-128X.
 175. BRANDEJSOVÁ, Jitka, Michal BRANDEJS and Gustav NOVOTNÝ. Use of Multimedia in Masaryk University Information System. In Information and Communication Technology in Education Proceedings. Rožnov pod Radhoštěm: University of Ostrava, 2008. p. 145-148. ISBN 978-80-7368-577-5.
 176. 2007

 177. BRANDEJSOVÁ, Jitka and Michal BRANDEJS. Elportál -- E-learning na Masarykově univerzitě (ELPORTÁL -- MASARYK UNIVERSITY E-LEARNING). In ALTERNATIVNÍ METODY VÝUKY 2007. Praha: Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, 2007. p. 127-133. ISBN 978-80-7041-129-2.
 178. 2006

 179. NOVOTNÝ, Jan, Martin SEBERA, Luboš HRAZDIRA, Martina BERNACIKOVÁ, Alena CHALOUPECKÁ and Martina BERNACIKOVÁ. Kapitoly sportovní medicíny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006. Elportál. ISSN 1802-128X.
Display details
Displayed: 3/2/2023 04:11