SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN. Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací. 1. vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 96 s. ISBN 978-80-210-5162-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dálkový průzkum Země - aktuální zdroj geografických informací
Autoři SVATOŇOVÁ, Hana a Lubomír LAUERMANN.
Vydání 1. vydání. Brno, 96 s. 2010.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Učebnice
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5162-1
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 25. 1. 2011 14:26.
Anotace
Učební text je určen především studentům geografie na pedagogických fakultách. Představuje budoucím učitelům jednu z moderních metod sběru prostorově lokalizovaných dat – dálkový průzkum Země (Remote Sensing). Uvedeny jsou technologie dálkového průzkumu, činnosti potřebné pro zpracování snímků, postupy a metody interpretace obrazových dat. Prezentované postupy nevyžadují složité počítačové vybavení. Předpokládají pouze dostupná obrazová data. Každá z kapitol obsahuje na konci seznam základních pojmů a kontrolních otázek. Text je doplněn grafy, schématy, ukázkami leteckých snímků a družicových scén. Geografický popis snímků představuje různé typy krajin z České republiky a světa.
Anotace anglicky
Learning text is appropriate especially for students of geography at faculties of education. It introduces one of the modern methods of spatial-located data collecting – The Remote Sensing – for the future teachers. There are presented some technologies and processes that are necessary for processing of Remote Sensing photographs and methods suitable for interpretation of image data. Learning text is focused on processes of analogue interpretation of satellite images and aerial photographs. In that case, the text can be very useful for primary and secondary teachers who will find there many instructions how to introduce methods of Remote Sensing in geography lesson. Presented processes do not require expensive and demanding computer equipment, they only require available image data. In the end of each chapter, we can find the list of basic terms and some questions. The text is supplemented by charts, schemas and examples of aerial photographs. Geographical description of photographs characterizes different types of landscapes in Czech Republic and in the whole world. It enables readers to cope with the orientation in photographs and assess the degree of people influence on natural elements. Readers have the possibility to imagine the using of image data.
VytisknoutZobrazeno: 12. 7. 2020 14:35