ŠÍMA, Alexander and Milan SUK. Základy práva pro střední a vyšší odborné školy. 10., dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2010. xviii, 398. ISBN 9788074003271.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy práva pro střední a vyšší odborné školy
Authors ŠÍMA, Alexander and Milan SUK.
Edition 10., dopl. vyd. Praha, xviii, 398, 2010.
Publisher C.H. Beck
Other information
ISBN 9788074003271
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 05:10.
PrintDisplayed: 21/10/2020 19:40