PASEKA, Jan and Pavol ZLATOŠ. Lineární algebra a geometrie I. Elportál. Brno: Masarykova univerzita, 2010. ISSN 1802-128X.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Lineární algebra a geometrie I
Authors PASEKA, Jan and Pavol ZLATOŠ.
Edition Elportál, Brno, Masarykova univerzita, 2010, 1802-128X.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10101 Pure mathematics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) lineární algebra a geometrie; vektorové prostory; matice; báze a souřadnice; lineární zobrazení; determinanty
Changed by Changed by: Mgr. Kateřina Drábková, učo 74369. Changed: 13. 10. 2010 11:24.
Abstract
Video skriptum Lineární algebra a geometrie I je věnováno e-learningové podpoře výuky základního kurzu lineární algebry na Přírodovědecké fakultě MU (M1110, M1115) a Fakultě informatiky MU (M003). Je věnováno tématům Vektorové prostory, Operace s maticemi, Gaussova eliminace, Podprostory, Lineární nezávislost, Báze a dimenze, Souřadnice, Lineární zobrazení, Matice lineárního zobrazení, Soustavy lineárních rovnic, Afinní prostory, Determinanty, Vektorové prostory se skalárním součinem. Video skriptum umožňuje uživateli zobrazit paralelně video záznam přednášky a příslušnou část v elektronické verzi slidů v PDF formátu. Studující může rovněž vyhledávat v hypertextových skriptech prof. P. Zlatoše.
PrintDisplayed: 18. 1. 2022 17:16