LEGUT, Dominik, Martin FRIÁK a Mojmír ŠOB. Phase stability, elasticity, and theoretical strength of polonium from first principles. Physical Review B. USA: The American Physical Society, 2010, roč. 81, č. 21, s. "nestrankovano", 19 s. ISSN 1098-0121. doi:10.1103/PhysRevB.81.214118.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Phase stability, elasticity, and theoretical strength of polonium from first principles
Název česky Fázová stabilita, elasticita a teoretická pevnost polonia z prvních principů
Autoři LEGUT, Dominik (203 Česká republika), Martin FRIÁK (203 Česká republika, domácí) a Mojmír ŠOB (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Physical Review B, USA, The American Physical Society, 2010, 1098-0121.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10302 Condensed matter physics
Stát vydavatele Spojené státy
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 3.774
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00049650
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Doi http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevB.81.214118
UT WoS 000279088100002
Klíčová slova česky polonium; fázová stabilita; elasticita; teoretická pevnost; výpočty ab initio
Klíčová slova anglicky polonium; phase stability; elasticity; theoretical strength; ab initio calculations
Štítky Ab initio calculations, AKb, elasticity, Phase stability, polonium, rivok, theoretical strength, ZR
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Zdeňka Rašková, učo 140529. Změněno: 20. 4. 2012 14:54.
Anotace
We investigate the stability of Po in its ground-state simple cubic structure (alpha-Po) with respect to the trigonal spiral structure exhibited by Se and Te and to the displacive phase transformations into either tetragonal or trigonal phases. The origin of the phase stability of alpha-Po is elucidated and high elastic anisotropy of alpha-Po is explained as a consequence of its simple cubic structure. Finally, an uniaxial tensile test for loading along the [001] and [111] directions is simulated; the corresponding theoretical tensile strengths calculated within the LDA+SO approach amount to 4.2 GPa and 4.7 GPa, respectively, which are the lowest values predicted in an element so far. According to Pugh and Frantsevich criteria, alpha-Po is predicted to be ductile. Also a positive value of the Cauchy pressure confirms the metallic type of interatomic bonding.
Anotace česky
Pomocí výpočtů elektronové struktury z prvních principů je studována stabilita polonia v prosté kubické struktuře (alfa-Po) vzhledem k trigonální spirální struktuře, kterou mají Se a Te, a vzhledem k martenzitickým fázovým transformacím na tetragonální a trigonální fáze. Je vysvětlena stabilita prosté kubické struktury alfa-Po i jeho vysoká elastická anizotropie. Teoretické pevnosti pro tahové namáhání ve směrech [001] a [111] činí 4.2 GPa and 4.7 GPa a jsou to nejnižší hodnoty dosud nalezené pro prvky. Podle Pughova a Frantsevitchova kriteria vychází polonium jako kujný materiál. Také kladná hodnota Cauchzova tlaku potvrzuje kovový charakter vazby.
Návaznosti
GA202/06/1509, projekt VaVNázev: Teoretické studium struktury a magnetických vlastností vnitřních rozhraní v kovových materiálech
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
GA202/09/1786, projekt VaVNázev: Teoretické studium hranic zrn s bodovými poruchami a jejich agregáty
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM0021622410, záměrNázev: Fyzikální a chemické vlastnosti pokročilých materiálů a struktur
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 22. 1. 2022 06:18