PAVLOVSKÁ, Marie and Petra RÖDEROVÁ. Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole (Analysis of teacher´s work with diversity in current school). In Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs. Brno: Paido, 2010. 9 pp. ISBN 978-80-7315-199-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole
Name in Czech Analýza aktuálního stavu práce pedagogů s odlišností v současné škole
Name (in English) Analysis of teacher´s work with diversity in current school
Authors PAVLOVSKÁ, Marie (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petra RÖDEROVÁ (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Vítková, M., Havel, J. (eds.) Inkluzivní vzdělávání v primární škole. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Pupils with Special Educational Needs, 9 pp. 2010.
Publisher Paido
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00045335
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7315-199-7
Keywords (in Czech) odlišnost, speciální vzdělávací potřeby, postižení, znevýhodnění, integrace, dramatická výchova
Keywords in English diversity;special educational needs;disability; disadvantage; integration; drama education
Changed by Changed by: PhDr. Petra Röderová, Ph.D., učo 11726. Changed: 1/4/2011 16:35.
Abstract
Příspěvek prezentuje pilotní výzkumné šetření současného stavu práce pedagogů s odlišností v běžných školách. Zaměřuje se na zjištěná data týkající se např. délky praxe učitelů, která se jeví jako důležitý faktor ovlivňující znalosti aktivit, které pomáhají pedagogům řešit náročné situace ve třídě.
Abstract (in English)
The article presents a pilot research of present situation in mainstream schools, how teachers work with diversity at school. It focuses on observed data concerning the lenght of teacher s praxi etc., that is an important factor affecting their knowledge of activities, which help them to solve demanding situations in the classroom.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 30/11/2022 21:58