KULHAVÝ, Viktor a Josef ŠLESINGER. Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie. In Ekonomika a management organizací. Brno: ESF MU, 2010. s. 235-251, 17 s. ISBN 978-80-210-5273-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů (galvanizace) - případová studie.
Název anglicky Cleaner production in the galvanization industry - a case study
Autoři KULHAVÝ, Viktor (203 Česká republika, garant, domácí) a Josef ŠLESINGER (203 Česká republika).
Vydání Brno, Ekonomika a management organizací, od s. 235-251, 17 s. 2010.
Nakladatel ESF MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/10:00045420
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-210-5273-4
Klíčová slova česky čistší produkce; galvanizace; udržitelný rozvoj; zaměstnanost; kvalifikace; kvalita pracovního prostředí
Klíčová slova anglicky cleaner production; galvanization; sustainable development; employment; qualification; quality of work environment
Štítky Employment, environment, sustainability, sustainable development, Unemployment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Viktor Kulhavý, Ph.D., MSLS, učo 42121. Změněno: 28. 1. 2013 09:33.
Anotace
Případová studie se zabývá uplatněním metodiky čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů a vlivem těchto opatření na zaměstnanost, kvalitu pracovního prostředí a kvalifikaci zaměstnanců. Nejdříve je popsána současná situace v odvětví a specifika tohoto podnikatelského prostředí. Na příkladu podniku zabývajícího se povrchovou úpravou kovů (galvanizací) je ukázán vliv opatření čistší produkce na ekonomické, environmentální a sociální parametry provozu a zvláště na změny zaměstnanosti, kvality pracovního prostředí a kvalifikace zaměstnanců podniku. Případová studie ukazuje, že vliv na zaměstnanost v podniku byl ve sledovaném případě neutrální, opatření však přispělo k zachování některých pracovních míst. Za nejvýznamnější důsledek je možné považovat zlepšení kvality pracovního prostředí, zejména snížení zátěže horkem a také zlepšení světelných podmínek a snížení hlučnosti provozu. V závěru případové studie je posuzováno možné uplatnění čistší produkce v odvětví povrchové úpravy kovů v České republice.
Anotace anglicky
The case study deals with an application of the cleaner production method in the galvanization industry and its influence on employment, quality of work environment and qualification of employees. Firstly the current situation in the galvanization industry in the Czech republic and its characteristics are described. In an example of a galvanization company the impact of cleaner production measures is shown in the economic, environmental and social area. The case study shows that the impact on employment was in this example neutral, however the measures have a potential to retain recent employment in the company. The most important impact of cleaner production measures is an improvement of the working environment especially regarding heat, noise and lighting conditions. The study concludes with possible future applications of the cleaner production in the field of a galvanization industry in the Czech republic
VytisknoutZobrazeno: 21. 2. 2020 11:38