KHELEROVÁ, Vladimíra. Komunikační a obchodní dovednosti manažera. 3., dopl. vyd. Praha: Grada, 2010. 144 s. ISBN 9788024735665.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komunikační a obchodní dovednosti manažera
Authors KHELEROVÁ, Vladimíra.
Edition 3., dopl. vyd. Praha, 144 s. 2010.
Publisher Grada
Other information
ISBN 9788024735665
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:41.
PrintDisplayed: 25/10/2021 03:13