EN

Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem?

KRÁL, Norbert, Bohumil SEIFERT, Ladislav DUŠEK a Ondřej MÁJEK. Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem? Onkologie, Olomouc: Solen, s.r.o., 2010, roč. 4, č. 4, s. 251-255. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Změny ve screeningu kolorektálního karcinomu - krok správným směrem?
Název anglicky Changes in colorectal cancer screening - a step in the right direction?
Autoři KRÁL, Norbert (203 Česká republika, garant), Bohumil SEIFERT (203 Česká republika), Ladislav DUŠEK (203 Česká republika, domácí) a Ondřej MÁJEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen, s.r.o. 2010, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/10:00045545
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky kolorektální karcinom;screening;screeningová kolonoskopie;test na okultní krvácení;praktický lékař
Klíčová slova anglicky colorectal cancer;screening;screening colonoscopy;faecal occult blood test;general practitioner
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: RNDr. Ondřej Májek, Ph.D., učo 150629. Změněno: 18. 1. 2011 15:54.
Anotace
Po téměř deseti letech od zahájení screeningu kolorektálního karcinomu (KRCA) v České republice došlo ke změně jeho programu. Hlavní epidemiologické ukazatele KRCA, incidence a mortalita, pro nás zůstávají nepříznivé. Sekundární prevence KRCA zatím nenaplňuje očekávání. Úprava programu spočívá ve volbě vlastní screeningové metody a modifikaci jejího intervalu. Zvýšení adherence populace ke screeningu se očekává od nové alternativy, primární screeningové kolonoskopie. Kvalitativní změnu přináší imunochemický test na okultní krvácení, který se jak u praktických lékařů a gynekologů, tak u pacientů těší stále větší oblibě. Prohlubuje se spolupráce mezi jednotlivými odbornostmi participujícími na screeningu. Prostřednictvím médií i jiných marketingových akcí se zvyšuje informovanost české populace. Data o výkonech poskytovatelů za rok 2009 naznačí, zda screening v nové podobě je krokem správným směrem. Efekt screeningu ovšem budeme moci zhodnotit až s odstupem několika let.
Anotace anglicky
Almost ten years after the introduction of colorectal cancer (CRC) screening in the Czech Republic, there has been a change in the programme. The major epidemiological indicators of CRC, i. e. incidence and mortality, still remain unfavourable. Secondary prevention of CRC has not fulfilled the expectations so far. The change of the programme consists in choosing an individual screening method and modifying its interval. Primary screening colonoscopy, which is a new alternative, is expected to increase the adherence of the population to the screening. A qualitative change has been brought by the use of an immunochemical faecal occult blood test that is becoming increasingly popular with general practitioners and gynaecologists as well as patients.
VytisknoutZobrazeno: 20. 4. 2019 15:06

Další aplikace