HANUŠ, Jiří. Christian responses to Socialism, 1945-89: the Czechoslovak case. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Christian responses to Socialism, 1945-89: the Czechoslovak case
Name in Czech Křesťanská odpověď na socialismus, 1945-89; případ Československa
Authors HANUŠ, Jiří.
Edition 2010.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 60101 History
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) církevní historie; křesťanské církve; 19. a 20. století
Keywords in English church history; christian churches; 19th and 20th century
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PhDr. Jiří Hanuš, Ph.D., učo 17132. Changed: 29/11/2010 19:28.
Abstract
Presentation at the 21st International Congress of Historical Sciences in August 22 - 28, 2010; section of Christianity and Communism in Europe.
Abstract (in Czech)
Příspěvek na 21. mezinárodním kongresu historických věd, konaném v Amsterodamu ve dnech 22.-28. srpna 2010; blok Křesťanství a komunismus v Evropě.
PrintDisplayed: 15/6/2021 11:44