SCHEJBALOVÁ, Zdeňka. Quelques suggestions pratiques pour faciliter l´apprentissage aux apprenants atteints de troubles spécifiques du langage oral et écrit (Several ideas how to simplify the teaching for the students with learning disabilities). 2009.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Quelques suggestions pratiques pour faciliter l´apprentissage aux apprenants atteints de troubles spécifiques du langage oral et écrit
Name in Czech Několik námětů, jak zjednodušit učení žákům se specifickými poruchami učení
Name (in English) Several ideas how to simplify the teaching for the students with learning disabilities
Authors SCHEJBALOVÁ, Zdeňka.
Edition 2009.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) češti žáci s SPU; francouzský jazyk; usnadnění učení
Keywords in English Czech pupils with learning difficulties, the French language, to facilitate learning
Changed by Changed by: PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D., učo 2213. Changed: 10/1/2011 02:14.
Abstract
Procédés didactiques et méthodologiques et des exercices pratiques pour faciliter l acquisition du francais aux apprenants atteints de troubles spécifiques d apprentissage. La conférence a été adressée aux étudiants et enseignants du FLE, département DEFLE, Univesité Michel de Montaigne de Bordeaux.
Abstract (in Czech)
Didakticko-metodické postupy a praktická cvičení pro usnadnění osvojení francouzského jazyka žáky se specifickými poruchami učení. Přednáška byla určena studentům a učitelům FLE, katedra DEFLE, Univerzita Michel de Montaigne v Bordeaux.
Abstract (in English)
Teaching methods, practices and exercises to facilitate the acquisition of French language for the students with learning disabilities.The lecture was open to students and teachers of FLE, DEFLE Department, University of Michel de Montaigne in Bordeaux.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 24/10/2021 07:02