NYKODÝM, Jiří. Kondiční příprava v ledním hokeji (Condition training in ice hockey). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 98 s. ISBN 9788021052925.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kondiční příprava v ledním hokeji
Name in Czech Kondiční příprava v ledním hokeji
Name (in English) Condition training in ice hockey
Authors NYKODÝM, Jiří.
Edition 1. vyd. Brno, 98 s. 2010.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study Sport and leisure time activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14510/10:00047213
Organization unit Faculty of Sports Studies
ISBN 9788021052925
Keywords (in Czech) lední hokej; vytrvalost; flexibilita; rychlost; síla; koordinace
Tags Munipress, rivok
Tags Reviewed
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/6/2020 04:47.
Abstract
Fenomén českého hokeje byl impulsem k vzniku publikace popisující východiska a aplikace suché kondiční přípravy v ledním hokeji. Primárním cílem byla deskripce kondiční přípravy hokejistů. Výsledky výzkumů a převod do praktické roviny představují pro trenéry i hráče impulzy, jež se promítají do výkonnosti družstev i jednotlivců. Analýza teoretických východisek a nástin trendů v rozvoji pohybových schopností tzv. suché přípravy přispívá k zvýšení kompetence trenérů a zefektivnění tréninkového procesu. V publikaci jsou popsány faktory derminující rozvoj pohybových schopností, východiska tréninku a metody rozvoje pohybových schopností. V poslední části publikace předkládá soubor silových cvičení s charakteristikou správného provedení a upozorněním na nejčastěji se vyskytující chyby.
Abstract (in English)
The phenomenon of the Czech hockey was the impulse standing behind a creation of a publication which would describe background and application of dry condition training in ice hockey. The primary aim is a description of current knowledge of condition training of hockey players. The results of theoretical research and transfer of theoretical information into practice mean for coaches and players impulses, which reflects on progression in teams and individual performances. Analysis of theoretical background and outline of the trends in the development of motor skills of so-called dry preparation may help coaches to gain a high level of professional competence as well as making efficient the training process.
PrintDisplayed: 24/10/2020 05:54