BUREŠOVÁ, Iva. Vybrané koreláty mladistvých, kteří spáchali trestný čin. Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno: Masarykova univerzita, 2007, P 11/2007, P 11. ISSN 1211-3522.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Vybrané koreláty mladistvých, kteří spáchali trestný čin
Název anglicky The specific complex of psychical peculiarities of the young offenders
Autoři BUREŠOVÁ, Iva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická, Brno, Masarykova univerzita, 2007, 1211-3522.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/07:00047535
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky mladiství delikventi kriminální jednání delikventní vývoj a rozvoj osobní charakteristiky zvládání
Klíčová slova anglicky young offenders delinquent behavior criminal action deliquent evolution and development personal charakteristics coping.
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D., učo 15694. Změněno: 31. 1. 2016 23:06.
Anotace
V současné době se široký okruh problematiky mladistvých delikventů dostává do centra pozornosti řady autorů, poněvadž jedním z nejvýraznějších fenoménů v současném vývoji kriminality v ČR jsou zejména výrazné kvalitativní a kvantitativní změny v trestné činnosti dětí i mladistvých. V naší i zahraniční odborné literatuře lze najít řadu výzkumných projektů i sdělení, zabývajících se různými aspekty tohoto jevu, žádná z těchto prací se však dosud nezabývala uplatňovanými způsoby zvládání zátěžových situací mladistvými jedinci, kteří se dopouští trestné činnosti. Tento záměr si vzala za své předkládaná práce, vycházející z dlouhodobého praktického pozorování mladistvých delikventů v průběhu jejich reedukačního pobytu ve speciálních školních zařízeních, přičemž zjištění těchto skutečností se může stát cenným příspěvkem k optimální volbě a konstrukci vhodných a zejména efektivních psychokorektivních i preventivních strategií a přístupů k této specifické skupině mladých lidí
Anotace anglicky
The aim of this submitted diploma thesis is to express the attitude towards the question of specific complex of psychical peculiarities of the young deliquents in the context of larger scientifical research. We were looking for the answer to the question whether there are real tangible differences in personal characteristics and manners to cope with difficult, problematic situations of this specified group. So the purpose of this task was to record the image of young deliquent personality and above all to show particular diffrent personal demonstrations typical for these individuals, what could help to choose the optimal psychocorrective and preventional attitude to this, to certain point, specific group of young people
VytisknoutZobrazeno: 19. 10. 2019 17:53