SELUCKÁ, Markéta a Eva DOBROVOLNÁ. Mieterschutz im tschechischen Recht. Immobilien- und Mietrecht. Mannheim: id Verlags GmbH, 2011, roč. 6, č. 4, s. 130-134. ISSN 2190-4251.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mieterschutz im tschechischen Recht
Název česky Ochrana nájemce v českém právu
Název anglicky Lessee Protection in the Czech Law
Autoři SELUCKÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí) a Eva DOBROVOLNÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Immobilien- und Mietrecht, Mannheim, id Verlags GmbH, 2011, 2190-4251.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00052054
Organizační jednotka Právnická fakulta
Klíčová slova česky ochrana nájemce
Klíčová slova anglicky lessee protection
Štítky rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., učo 42875. Změněno: 28. 11. 2011 15:50.
Anotace
Der Aufsatz zum Thema ,,Mieterschutz im tschechischen Recht“ befasst sich mit der aktuellen Gesetzeslage und Judikatur im tschechischen Mietrecht. Es werden insbesondere jene Institute des Mietrechts behandelt, die dazu dienen, dem Mieter den entsprechenden Schutz zu gewährleisten, wie Kündigungsgründe und die s.g. regulierte Höhe des Mietzinses. Es werden v.a. die Besonderheiten des geltenden tschechischen Mietrechtes hervorgehoben, das trotz zahlreicher Novellierungen noch immer vom alten System aus der Zeit vor der Wende beeinflusst wird. Ebenfalls wird im Aufsatz der Mieterschutz im Entwurf des neuen tschechischen Bürgelichen Gesetzbuches vorgestellt.
Anotace česky
Článek pojednává o ochraně nájemce v českém právu. Reflektuje současnou zákonnou úpravu a judikaturu v českém nájemním právu. Obzvláště je pojednáno těch intitutech nájemního práva, které slouží k ochraně nájemce, tj. o výpovědních důvodech z nájmu bytu a regulovaném nájemném. Článek vyzdvihuje zvláštnosti českého práva a předmětnou problematiku přibližuje čtenáři i ve světle návrhu nového občanského zákoníku.
Anotace anglicky
The article deals with lessee protection in the Czech Law. It reflects the current legislation and case law in the Czech republic. Particularly there are discussed these institutes of the czech law which serve to protect the lessee, f.a. reasons of the termination of the flat lease and restriction of the rent. The article appreciates the specialities of Czech law and the new regulation in the Draft of the Civil Code.
VytisknoutZobrazeno: 27. 2. 2024 05:05