CHYTILEK, Roman a Otto EIBL. České politické strany v policy prostoru. Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha: Sociologický ústav, 2011, roč. 47, č. 1, s. 61-88. ISSN 0038-0288.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název České politické strany v policy prostoru
Název česky České politické strany v policy prostoru
Název anglicky Czech Political Parties in the Policy Space
Autoři CHYTILEK, Roman (203 Česká republika, garant, domácí) a Otto EIBL (203 Česká republika, domácí).
Vydání Sociologicky casopis/Czech Sociological Review, Praha, Sociologický ústav, 2011, 0038-0288.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.357
Kód RIV RIV/00216224:14230/11:00049742
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
UT WoS 000289814900004
Klíčová slova česky politický prostor; vzdálenost; konfliktní dimenze; stranický systém; top-down přístup
Klíčová slova anglicky policy space; distance; conflict dimension; party system; top-down approach
Štítky rivok
Změnil Změnil: Mgr. Otto Eibl, Ph.D., učo 65581. Změněno: 4. 1. 2017 14:49.
Anotace
Text vychází z top-down přístupu ke zkoumání politických interakcí mezi stranami a voliči. Přináší do něj politicko (policy)-prostorovou perspektivu. Při přehledu dosavadních prací, vztahujících se k politickoprostorové perspektivě v českém politickém prostředí, text představuje a diskutuje substantivní i metodologická rozhodnutí, která je nutné v rámci tohoto typu výzkumu učinit.Empirický oddíl textu replikuje v rozhodujících ohledech studii Kennetha Benoita a Michaela Lavera, mapující politický prostor v moderních demokraciích. Využívá doposud nepublikovaných dat ze šetření panelu expertů o politických pozicích českých parlamentních politických stran z konce roku 2008. Na jejich základě se snaží text zodpovědět následující výzkumné otázky: Jaká je podoba českého policy prostoru? Jaký je vztah mezi substantivními policy dimenzemi a syntetickou pravo-levou dimenzí? Jaké dodatečné možnosti mapování politického prostoru nabízí vzhledem k výzkumu, založenému na jiných východiscích?
Anotace anglicky
This article is based on a top-down approach to investigating political interactions between parties and voters and introduces the policy-space perspective into this approach. After providing an overview of existing scholarship on policy-space perspective in Czech politics, the article introduces and discusses a substantive and methodological decision that must be made in this type of research. The empirical part of the article replicates key aspects of Kenneth Benoit’s and Michael Laver’s study mapping policy spaces in modern democracies. The article employs as yet unpublished data from a late 2008 expert panel on the political positions of Czech parliamentary political parties. On the basis of this data the article seeks to answer the following research questions: What is the character of the Czech policy space? What is the relationship between substantive policy dimensions and the synthetic right-left dimension? What additional potential does mapping the policy space offer in comparison with research based on other premises?
Návaznosti
GA403/08/0999, projekt VaVNázev: Hodnotové proměny v ČR 1991-2008 v evropském kontextu
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 4. 2020 08:19