VALACH, Milan. Podstata totalitní zkušenosti a její současný význam (The Fundamentals of the totalitarian experiences and its contemporary importance). In Marie Holá. Demokracie jako hodnota a problém. první. ČR: Technická univerzita v Liberci, 2011. p. 68-73, 112 pp. ISBN 978-80-7372-707-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Podstata totalitní zkušenosti a její současný význam
Name in Czech Podstata totalitní zkušenosti a její současný význam
Name (in English) The Fundamentals of the totalitarian experiences and its contemporary importance
Authors VALACH, Milan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. ČR, Demokracie jako hodnota a problém, p. 68-73, 112 pp. 2011.
Publisher Technická univerzita v Liberci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00052086
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7372-707-9
Keywords (in Czech) totalitarismus demokracie komunismus
Keywords in English communism democracy totalitarianism
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Milan Valach, Ph.D., učo 1982. Changed: 29/3/2012 11:42.
Abstract
Text podává výklad podstaty minulého režimu ze tří hledisek. Prvním je hodnotová základna komunistické ideologie. Druhým je identifikace držitelů moci a třetím určení skutečných vlastníků výrobních prostředků. Z rozporů mezi těmito vrstvami je odvozen jejich aktuální význam pro pojetí základních demokratických hodnot v současnosti.
Abstract (in English)
The text explains the essence of the communist regime and focus on three main points. The author studies the values on which the communist ideology has been based. He identifies the people who kept the power and the real owners of the means of production during Communist rule. There is an analysis of the contradictions of the ideology, the ownership and the power in the Communist era and its contemporary meanings. In the end of the article these contradictions are explained as a threat for the understanding of basic values of democracy.
PrintDisplayed: 28/2/2020 13:14