LIČBINSKÁ, Monika, Lada HÝLOVÁ a Jiří FAIMON. Acid-base reactions of karst soils in dependence on vegetation type. Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca). Liptovský Mikuláš: Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, roč. 48, č. 1, s. 99-104. ISSN 0560-3137.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Acid-base reactions of karst soils in dependence on vegetation type
Název česky Acidobazické reakce krasových půd v závislosti na typu vegetace
Autoři LIČBINSKÁ, Monika (203 Česká republika, domácí), Lada HÝLOVÁ (203 Česká republika) a Jiří FAIMON (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Slovenský kras (Acta Carsologica Slovaca), Liptovský Mikuláš, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, 2010, 0560-3137.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Geochemie
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14310/10:00047823
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
Klíčová slova česky acidobazická reakce; kras; půda; vegetace; pH; Moravská kras
Klíčová slova anglicky acido-basic reaction; karst; soil; vegetation; pH; Moravian Karst
Změnil Změnil: doc. Ing. Jiří Faimon, Dr., učo 1405. Změněno: 3. 8. 2011 11:51.
Anotace
Three sites with a different type of vegetation (coniferous, deciduous and grass field) were chosen in the Moravian Karst for a study of soil acido-basic behavior. Six complete vertical soil profiles were taken, divided into individual samples and leached by distilled water and KCl solution. pH-values of the leachates was lowest near surface (A-horizon). The mean pH-values were 3.72 (KCl solutions), 4.67 (distilled water) in the soils under coniferous, 3.71 (KCl solutions), 5.05 (distilled water) in the soils under deciduous, and 6.62 (KCl solutions), 6.98 (distilled water) in the soils under grass fields. The low values suggest the presence of humic species (fu1vic acids). The differences in pH-values of the soils under coniferous and grass especially confirm significant effect of vegetation on acido-basic properties of karst soils.
Anotace česky
Tři místa s odlišnou vegetací (smrkový, listnatý a travnatý porost) byla zvolena v Moravském krasu pro studium acidobazických vlastností půd. Šest kompletních vertikálních půdních profilů bylo odebráno, rozděleno do individuálních vzorků a louženo destilovanou vodou a roztoky KCl. Nejnižší hodnoty pH výsledných výluhů byly zjištěny ve svrchním horizontu (horizont A): 3,72 (roztok KCl) a 4,67 (destilovaná voda) pod jehličnany, 3,71 (roztok KCl) a 5,05 (destilovaná voda( pod listnatými), resp. 6.62 (roztok KCl) a 6.98 (destilovaná voda) pod travnatým porostem. Nízké hodnoty naznačují přítomnost huminových látek (kyselina fulvová). Rozdíly v pH, především v půdách pod jehličnany a travnatým porostem, potvrzují významný vliv vegetace na acidobazické vlastnosti krasových půd.
Návaznosti
GA205/03/1128, projekt VaVNázev: Recentní krasové procesy: destrukce speleotém
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
MSM 143100004, záměrNázev: Geologické procesy a jejich environmentální vyústění - styk variscid a alpid
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
MSM0021622412, záměrNázev: Interakce mezi chemickými látkami, prostředím a biologickými systémy a jejich důsledky na globální, regionální a lokální úrovni (INCHEMBIOL) (Akronym: INCHEMBIOL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 23. 4. 2021 19:05