PATOČKA, Jan. Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie. Vydání první. V Praze: Vyšehrad, 1996. 359 stran. ISBN 8070211954.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nejstarší řecká filosofie : filosofie v předklasickém údobí před sofistikou a Sókratem : přednášky z antické filosofie
Authors PATOČKA, Jan.
Edition Vydání první. V Praze, 359 stran, 1996.
Publisher Vyšehrad
Other information
ISBN 8070211954
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/3/2020 04:55.
PrintDisplayed: 6/6/2020 10:49