BALÍK, Stanislav. Politický systém českých zemí 1848-1989. 3. vyd. Brno: Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav, 2011. 178 s. ISBN 9788021054387.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Politický systém českých zemí 1848-1989
Authors BALÍK, Stanislav.
Edition 3. vyd. Brno, 178 s. 2011.
Publisher Masarykova univerzita Brno, Mezinárodní politologický ústav
Other information
Original language German
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 9788021054387
Tags Munipress
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:10.
Abstract
Předkládaná kniha si klade za cíl zaplnit mezeru v české společenskovědné produkci, která spočívá v absenci textu věnovaného vývoji politického systému v českých zemích od počátečních konstitučních experimentů v letech 1848–1849 až do pádu reálně socialistického režimu v roce 1989. Ambicí autorů nebylo dublovat existující historiografickou produkci, ale podívat se na vývoj moderní české politiky z politologického úhlu pohledu tak, aby mohli provést klasifikaci jeho jednotlivých vývojových fází. Primárním motivem pro vznik tohoto svazku byla potřeba nabídnout studentům politologie a ostatních sociálních věd přehledný text o jednotlivých modelech politického uspořádání českých zemí v minulých více jak sto padesáti letech. V odborné rovině vyplynul impuls ke vzniku tohoto textu z potřeby disponovat zpracováním, které k dané látce přistupuje nikoli historiografickou metodou, ale spíše cestou aplikace sociálně-vědní terminologie a politologických typologií. Tomuto zadání odpovídá i charakter jednotlivých kapitol. Ty nejsou strukturovány dějepisně, jako časově uspořádaný datový výčet, nýbrž jako problémový popis politického systému v určitém časovém úseku. Kniha je primárně určena studentům politologie a ostatních společenských věd, může však být užitečná i pro studenty historie a pro širší zainteresovanou akademickou i laickou veřejnost, která se zajímá o vývoj českého politického systému a české politiky obecně Autory této knihy jsou odborníci z kateder politologie a mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kteří kromě politologie vystudovali i historii a přednášeli či přednášejí v kursech zaměřených na politický systém České republiky.
PrintDisplayed: 6/2/2023 20:09