MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ and Miroslav HIRT. Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte. In 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov. 2010.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Problematika prohlídky těla zemřelého dítěte
Authors MATĚJŮ, Eva, Michal ZELENÝ, Svatava DUCHAŇOVÁ and Miroslav HIRT.
Edition 9. Brněnské dny přednemocniční neodkladné péče, Mikulov, 2010.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit St. Anne's University Hospital Brno
Changed by Changed by: MUDr. Eva Matějů, Ph.D., učo 346130. Changed: 12/5/2011 07:40.
Abstract
Vyšetřování případu smrti dítěte je velmi psychicky náročné, což plyne z lidské podstaty - smrt patří ke stáří a s obdobím dětství se „neslučuje“. Vždy vzbuzuje přirozenou nedůvěru, a to především, pokud k ní dojde z relativně plného zdraví. Příčinou úmrtí dítěte mohou být např. skryté vývojové vady, ale i příčiny násilné, podmíněné či spolupodmíněné vnějšími nepříznivými vlivy. Konstatování smrti dítěte, stanovení data a příčiny smrti, vyloučení smrti v souvislosti s jednáním jiné osoby (úmyslně nebo nedbalostně) je forenzně velmi důležité. Musí být provedeno velmi pečlivě a vždy je třeba pomýšlet na možnost cizího zavinění. Sdělení je návodem, jak postupovat při prohlídce zemřelého dítěte či mladého jedince, jaké skutečnosti mohou nasvědčovat pro možné usmrcení jinou osobou, jak postupovat jde-li o smrt násilnou.
PrintDisplayed: 19/6/2024 08:58