ZOUNEK, Jiří. E-learning – tradice, současnost a budoucnost (E-learning - tradition, present and the future). In SOJKA, Petr and Martin KVIZDA. SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 13-27, 15 pp. ISBN 978-80-210-5528-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name E-learning – tradice, současnost a budoucnost
Name (in English) E-learning - tradition, present and the future
Authors ZOUNEK, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, SCO 2011, Sharable Content Objects, 7. ročník konference o elektronické podpoře výuky, p. 13-27, 15 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00049844
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-210-5528-5
Keywords (in Czech) e-learning; ICT; student; učitel; vysoká škola; výzkum
Keywords in English e-learning; ICT; student; teacher; higher education; research
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Changed: 28. 3. 2012 10:51.
Abstract
E-learning je často vnímán jako současné téma s velkým potenciálem do budoucna. Nahlížíme-li však toto téma pedagogickým úhlem pohledu, pak nelze jednoduše přehlédnout minulost a tradici ve vzdělávání, která může být zdrojem zajímavých poznatků či inspirací k přemýšlení. V první části příspěvku se proto autor věnuje minulosti, kde ukáže některé pedagogické názory či teorie, které svým způsobem spoluvytvářejí tradici. V další části textu se zaměří na současnost, přičemž se zaměří na klíčové aktéry e-learningu – učitele a studenta. Na základě českých i zahraničních výzkumů ukáže problematiku e-learningu z poněkud jiného úhlu pohledu než bývá běžné. V závěrečné části bude pozornost věnována budoucnosti, kterou je možné jen stěží přesně předpovídat. Je však možné alespoň naznačit budoucí trendy v e-learningu. Některé z nich lze souhrnně označit jako tzv. mizející „e“.
Abstract (in English)
E-learning is often perceived as a contemporary theme with a great potential for the future. Studying this issue from the pedagogical point of view we simply can not ignore the history and tradition in education, which can be a source of interesting insights and inspiration to think about. Therefore in the first part of the paper the author pays attention to the history – this part shows that the history of implementation of computer technologies into education contains both origins and principles valid till the present day. The next section focuses on the present describing the key stakeholders of e-learning – the teacher and the student. On the basis of Czech and foreign researches the author shows e-learning issues from a somewhat different perspective than usual. In the conclusion the author points out an important trend within the context of the discussion of the future of e-learning – he refers to it as “the disappearance of the e”.
Links
GA406/06/1022, research and development projectName: Informační a komunikační technologie v každodenní práci učitele
Investor: Czech Science Foundation, Standard Projects
PrintDisplayed: 26. 5. 2020 09:44