NAJVAROVÁ, Veronika a Petr NAJVAR. Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura? In Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. 1. vyd. Praha: Výzkumný ústav pedagogický v Praze, 2011. s. 32-53. Kurikulum G. ISBN 978-80-87000-78-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura?
Název česky Případová studie: Český jazyk a literatura, či Český jazyk nebo literatura?
Název anglicky Case study: Czech language and literature or Czech language or literature
Autoři NAJVAROVÁ, Veronika (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Praha, Píšová, M., Kostková, K., Janík, T. (eds.). Kurikulární reforma na gymnáziích: případové studie tvorby kurikula. od s. 32-53, 22 s. Kurikulum G, 2011.
Nakladatel Výzkumný ústav pedagogický v Praze
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00052632
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-87000-78-6
Klíčová slova česky případová studie; kurikulum; cíle výuky; obsah výuky; gymnaziální vzdělávání
Klíčová slova anglicky case study; curriculum; goals; content; upper-secondary school level
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., učo 14647. Změněno: 22. 3. 2012 15:32.
Anotace
V kapitole je představena případová studie učitelky, která na gymnáziu vyučuje předmět český jazyk a literatura. Analýzy provedené v rámci případové studie se zaměřují především na cílovou a na obsahovou dimenzi kurikula. Při analýzách cílové dimenze kurikula jsme se zaměřili na to, jak učitelka pojímá klíčové kompetence, a dále na očekávané výstupy (komunikační kompetenci a literární / čtenářskou gramotnost). Při analýzách obsahové dimenze kurikula jsme zjišťovali, jak učitelka přistupuje k problematice transformace obsahu a strukturování obsahu. V závěru kapitoly jsou otevřeny některé problémy týkající se tvorby a realizace kurikula českého jazyka a literatury v kontextu gymnaziálního vzdělávání.
Anotace anglicky
In the chapter we introduce a case study of upper-secondary teacher, who teaches Czech language and literature. Analyses that were carried out in the case study were aimed at goals and content dimension of the curriculum. In the analysis of the goal dimension of the curriculum we aimed at the teacher’s conception of the key competencies, expected outcomes (competence to communicate and literary / reading literacy). In analysing content dimension of the curriculum we were investigating what the teacher’s view of the process of transformation and content structure is. Towards the end of the chapter some problems of the subject curriculum development and realization in the context of the upper-secondary level are discussed.
VytisknoutZobrazeno: 19. 4. 2021 09:13