HÁJEK, Michal, Jan ROLEČEK, Karl COTTENIE, Kateřina KINTROVÁ, Michal HORSÁK, Aloisie POULÍČKOVÁ, Petra HÁJKOVÁ, Markéta FRÁNKOVÁ a Daniel DÍTĚ. Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots. Journal of Biogeography. Wiley-Blackwell, 2011, roč. 38, č. 9, s. 1683-1693. ISSN 0305-0270.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Environmental and spatial controls of biotic assemblages in a discrete semi-terrestrial habitat: comparison of organisms with different dispersal ability sampled in the same plots
Autoři HÁJEK, Michal (203 Česká republika, garant, domácí), Jan ROLEČEK (203 Česká republika, domácí), Karl COTTENIE (124 Kanada), Kateřina KINTROVÁ (203 Česká republika, domácí), Michal HORSÁK (203 Česká republika, domácí), Aloisie POULÍČKOVÁ (203 Česká republika), Petra HÁJKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Markéta FRÁNKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Daniel DÍTĚ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Journal of Biogeography, Wiley-Blackwell, 2011, 0305-0270.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10600 1.6 Biological sciences
Stát vydavatele Velká Británie a Severní Irsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Impakt faktor Impact factor: 4.544
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00049997
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
UT WoS 000293906600005
Klíčová slova anglicky Bryophytes; diatoms; dispersal; environmental filtering; fen; metacommunity; molluscs; spatial scale; species sorting; vascular plants
Štítky AKR, rivok
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: prof. RNDr. Michal Horsák, Ph.D., učo 8803. Změněno: 4. 4. 2012 23:39.
Anotace
Our aim was to test how dispersal ability affects metacommunity structure and associated species distributions by sampling different species groups in the same plots. Our findings provide strong support for the hypothesis that both environmental and spatial variables structure metacommunities of organisms with very different dispersal abilities, including microscopic diatoms. In addition, we show for the first time that the strengths of these effects and their scale dependence may be predicted using important trait differences between organisms, for example differences in propagule size.
Návaznosti
GAP505/11/0779, projekt VaVNázev: Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích (Akronym: Bezobratlí v prameništních slatiništích)
Investor: Grantová agentura ČR, Vliv faktorů prostředí a schopnosti šíření na skladbu taxocenóz vodních bezobratlých v izolovaných prameništních slatiništích
GA206/08/0389, projekt VaVNázev: Současné a historické změny na horských rašeliništních Sudet
Investor: Grantová agentura ČR, Současné a historické změny na horských rašeliništích Sudet
MSM0021622416, záměrNázev: Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Diverzita biotických společenstev: kauzální analýza variability v prostoru a čase
VytisknoutZobrazeno: 26. 5. 2024 11:42