KUČEROVÁ, Judita and Marek SEDLÁČEK. Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore. In KALYONCU, Nesrin; ERICE, Derya; AKYÜZ, Metin. Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes. 1st ed. Ankara: MÜZIK EGITIMI YAYINLARI, 2010. p. 316-320, 6 pp. ISBN 978-605-61557-2-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tradition and Innovation in Contemporary Music Education - The Problems of Folk Songs and Folklore
Name in Czech Tradice a inovace v současné hudební výchově - Problematika lidové písně a folkloru
Authors KUČEROVÁ, Judita (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Marek SEDLÁČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ankara, Music and Music Education within the Context of Socio-Cultural Changes, p. 316-320, 6 pp. 2010.
Publisher MÜZIK EGITIMI YAYINLARI
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Turkey
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW 18th EAS Congress
RIV identification code RIV/00216224:14410/10:00053363
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-605-61557-2-7
Keywords (in Czech) Hudební výchova; lidová píseň; folklor;
Keywords in English Music Education; folk song; folklore
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D., učo 1280. Changed: 2/10/2011 11:46.
Abstract
The study is dealing with the problem what content should be more suitable in the process of music education and is confronting its attitudes with the selected problems of the past and presence on the basis of analysis of the results that have been presented at the most of Czech music educational conferences.
Abstract (in Czech)
Studie zkoumá problém, jaký obsah by měl být vhodnější v procesu hudební výchovy, a konfrontuje své postoje s vybranými problémy z minulosti a přítomnosti na základě analýzy výsledků, které byly prezentovány na většině českých hudebně výchovných konferencí.
Links
MUNI/A/1025/2009, internal MU codeName: Výzkum využití multimediálnich technologií v hudební výchově (Acronym: Hudmédia)
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 28/10/2021 20:16