JOUKAL, Marek, Jan FRIŠHONS, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ and Karel SCHNELLER. Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství (Reconstruction of the face after an expansive accident injury using original tissues and polystyrene model of the head for the identification purposes in forensic medicine). In Sborník přednášek XIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD s mezinárodní účastí. Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP, 2011, p. 25-26, 28 pp. ISBN 978-80-260-0194-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství
Name in Czech Rekonstrukce obličeje po rozsáhlém poranění s využitím původních měkkých tkání a polystyrenového modelu hlavy pro identifikační účely v soudním lékařství
Name (in English) Reconstruction of the face after an expansive accident injury using original tissues and polystyrene model of the head for the identification purposes in forensic medicine
Authors JOUKAL, Marek, Jan FRIŠHONS, Svatava DUCHAŇOVÁ, Eva DAŇKOVÁ and Karel SCHNELLER.
Edition Sborník přednášek XIX. OSTRAVSKÉ DNY FORENZNÍCH VĚD s mezinárodní účastí, p. 25-26, 28 pp. 2011.
Publisher Česká společnost soudního lékařství a soudní toxikologie ČLS JEP
Other information
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-260-0194-2
Keywords (in Czech) rekonstrukce, obličej, steh, měkké tkáně, polystyrenový model
Keywords in English reconstruction, face, suture, soft tissues, polystyrene model
Changed by Changed by: doc. MUDr. Marek Joukal, Ph.D., učo 258796. Changed: 12/10/2011 20:58.
PrintDisplayed: 19/6/2024 09:38