ŠAUER, Martin a Jiří VYSTOUPIL. Cestovní ruch očima geografů. Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova, Praha: Česká geografická společnost, 2011, roč. 21, č. 2, s. 11-12. ISSN 1210-3004.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cestovní ruch očima geografů
Název anglicky Geographers` Perspectives on Tourism
Autoři ŠAUER, Martin (203 Česko, garant, domácí) a Jiří VYSTOUPIL (203 Česko, domácí).
Vydání Geografické rozhledy : výuka a popularizace, geografie, ekologická výchova, Praha, Česká geografická společnost, 2011, 1210-3004.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/11:00053991
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky geografie cestovního ruchu; lokalizační předpoklady cestovního ruchu; funkčně-prostorová organizace cestovního ruchu; základní turistická infrastruktura
Klíčová slova anglicky geography of tourism; tourism localization requirements; functional-spatial organization of tourism;basic tourist infrastructure
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Martin Šauer, Ph.D., učo 11092. Změněno: 14. 3. 2013 16:13.
Anotace
Smyslem článku je přiblížit široké veřejnosti geografii cestovního ruchu. Po vymezení obecných problémových okruhů geografie cestovního ruchu se autoři věnují vybraným přístupům geografické analýzy lokalizačních a realizačních předpokladů cestovního ruchu a jejich funkčně-prostorovým vazbám.
Anotace anglicky
The purpose of this article is to introduce the general public to the geopraphz of tourism. After defining some general areas o finterest to tourism geographz, the authors focus on select approaches, including geographical analzsis of the location nad implementation requirements of tourism and their functional/spatial ralationships.
Návaznosti
MUNI/A/0961/2009, interní kód MUNázev: Geografie cestovního ruchu zemí střední Evropy (Akronym: GCRZSE)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
VytisknoutZobrazeno: 10. 7. 2020 15:45