FIALA, Josef, Markéta SELUCKÁ, Kateřina RONOVSKÁ, Pavel KOUKAL and Miloslav HRDLIČKA. European Private Law. In One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States. 1. vyd. USA, Rock Island, IL: East Hall Press, 2011. p. 125-131. ISBN 978-1-878326-20-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name European Private Law
Name in Czech Některé oblasti regulace na vnitřním trhu
Authors FIALA, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Markéta SELUCKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Kateřina RONOVSKÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Pavel KOUKAL (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Miloslav HRDLIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. USA, Rock Island, IL, One or Many? The Law and Structure of the European Union and the United States, p. 125-131, 7 pp. 2011.
Publisher East Hall Press
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50500 5.5 Law
Country of publisher United States of America
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14220/11:00054143
Organization unit Faculty of Law
ISBN 978-1-878326-20-1
Keywords (in Czech) občanské právo
Keywords in English civil law
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. JUDr. Pavel Koukal, Ph.D., učo 13672. Changed: 27/2/2013 09:51.
Abstract
The articel deals with the term "European Private Law" and tries to analysis harmonization of Czech Civil Law in the sphere of Consumer protection.
Abstract (in Czech)
Kapitola analyzuje pojem "Evropské soukromé právo" a dále se zabývá otázkou ochrany spotřebitele v právu EU a v českém soukromém právu. Kdy ochrana spotřebitele je mnohdy výsledkem implementace směrnic na ochranu spotřebitele do českého právního řádu.
Links
MSM0021622405, plan (intention)Name: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, The European Context of the Development of Czech Law after 2004
PrintDisplayed: 5/12/2022 01:45