LANGMEIER, Josef and Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychická deprivace v dětství
Authors LANGMEIER, Josef and Zdeněk MATĚJČEK.
Edition Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha, 399 s. 2011.
Publisher Karolinum
Other information
WWW URL
ISBN 9788024619835
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 19/12/2022 04:48.
PrintDisplayed: 28/1/2023 07:55