LANGMEIER, Josef and Zdeněk MATĚJČEK. Psychická deprivace v dětství. Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha: Karolinum, 2011. 399 s. ISBN 9788024619835.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Psychická deprivace v dětství
Authors LANGMEIER, Josef and Zdeněk MATĚJČEK.
Edition Vyd. 4., dopl., V nakl. Karo. Praha, 399 s. 2011.
Publisher Karolinum
Other information
ISBN 9788024619835
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 2/8/2021 05:46.
PrintDisplayed: 3/12/2021 05:26