JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ. Správní právo: zvláštní část. 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477. ISBN 978-80-210-4847-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Správní právo: zvláštní část
Autoři JURNÍKOVÁ, Jana, Soňa SKULOVÁ, Petr PRŮCHA, Petr HAVLAN, Stanislav SEDLÁČEK, Stanislav KADEČKA, Petr KOLMAN a Alena KLIKOVÁ.
Vydání 2. dotisk 6. doplněného vyd. Brno, 400 s. Edice učebnic Právnické fakulty MU č. 477, 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učebnice
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-210-4847-8
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 16. 10. 2012 13:03.
Anotace
Publikace v rámci 6., přepracovaného vydání podává přehledným způsobem podstatné informace z vybraných oblastí správního práva, kterými jsou: vnitřní správa, bezpečnostní správa, správa policie a správa obrany státu, veřejná správa školství, správa kultury, veřejná správa na úseku zaměstnanosti, správa na úseku živnostenského podnikání, správa na úseku územního plánování a stavebního řádu, institut vyvlastnění, správa na úseku katastru nemovitostí, správa dopravy. Struktura a obsahové zaměření jednotlivých kapitol jsou voleny tak, aby výklad zahrnoval jak stránku právní, tak současně i procesně právní. Publikace je určena především studentům právnických fakult, nicméně mnohé užitečné informace v ní nalezne jak odborná, tak i laická veřejnost, která přichází do styku se správním právem.
Anotace anglicky
The publication provides an easy way relevant information from selected areas of administrative law, for example the – internal administration, the administration police, defense, public administration, education, culture, as well as public administration in the area of employment, and other institutes of this region. Structure and content of each chapter are chosen so that the interpretation of the site include both legal and also the legal process.
Návaznosti
MSM0021622405, záměrNázev: Evropský kontext vývoje českého práva po roce 2004
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2021 07:30