HOLČÍK, Jan. Úvod do vnitřního lékařství: obecná problematika : Zdraví a nemoc (Introduction to Internal Medicine: general issues: Health and Disease). In Vnitřní lékařství 1. díl. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. p. 1-6. ISBN 978-80-247-2110-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Úvod do vnitřního lékařství: obecná problematika : Zdraví a nemoc
Name (in English) Introduction to Internal Medicine: general issues: Health and Disease
Authors HOLČÍK, Jan.
Edition 1. vyd. Praha, Vnitřní lékařství 1. díl, p. 1-6, 6 pp. 2011.
Publisher Grada Publishing, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Public health system, social medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-247-2110-1
Keywords (in Czech) Zdraví; nemoc; modely zdraví; měření zdraví; determinanty zdraví.
Keywords in English Health; disease; health models; measuring of health; determinants of health.
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Jana Sovová, učo 90486. Changed: 27/1/2012 13:26.
Abstract
Definice zdraví, zdraví jako individuální a sociální hodnota, měření a hodnocení zdraví, determinanty zdraví.
Abstract (in English)
The definition of health as an individual and social value, measurement and evaluation of health, determinants of health.
PrintDisplayed: 10/12/2022 02:50