RYBÁŘ, Radovan, Petr JEMELKA, Marta GOŇCOVÁ, Milan VALACH, Radim ŠTĚRBA, Svatopluk NOVÁK, Jozef MEČIAR, Erika VONKOVÁ a Jiří NOLČ. Člověk – společnost a výchova k hodnotám. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 189 s. ISBN 978-80-210-5713-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Člověk – společnost a výchova k hodnotám
Název česky Člověk – společnost a výchova k hodnotám
Název anglicky Man – society and education for values
Autoři RYBÁŘ, Radovan (203 Česká republika, garant, domácí), Petr JEMELKA (203 Česká republika, domácí), Marta GOŇCOVÁ (203 Česká republika, domácí), Milan VALACH (203 Česká republika, domácí), Radim ŠTĚRBA (203 Česká republika, domácí), Svatopluk NOVÁK (203 Česká republika, domácí), Jozef MEČIAR (203 Česká republika), Erika VONKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Jiří NOLČ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 189 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00054639
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5713-5
Klíčová slova česky kulturní studia; postmoderní diskurs; filosofie; axiologie; politologie; globalizace; výchova; učitel; etika; hodnota; svoboda; právo
Klíčová slova anglicky cultural studies; postmodern discourse; philosophy; axiology; political science; globalization; education; teacher; ethics; value; freedom; law
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Erika Vonková, učo 1635. Změněno: 12. 12. 2013 12:06.
Anotace
Předložená publikace obsahuje osm kapitol sepsaných pedagogy Katedry občanské výchovy, které vyplývají z vlastní vědeckovýzkumné činnosti katedry a jsou zaměřené na aktuální problematiku, která souvisí s výukou učitelství Občanské výchovy (OV) a Základů společenských věd (ZSV). Svým obsahem, šíří záběru a nezbytností neustálé aktualizace vzhledem k novým poznatkům v těchto disciplínách, ale i v důsledku změn v politické situaci v našem státě, v Evropské unii a ve světě jsou uváděné poznatky důležité při formování postojů nejen studentů uvedených oborů, ale i dalších, příbuzných oborů na pedagogických fakultách.
Anotace anglicky
The presented publication contains eight chapters written by teachers of the Department of Civic Education, which are the result of the Department’s own research work and which are oriented on the current issues related to the tuition of teaching Civics (OV) and Social sciences (ZSV). By their contents, scope and the need of constant updating given new knowledge in these disciplines, but also due to changes of the political situation in our state, in the European Union and in the world, the presented knowledge is important in the process of forming the attitudes of not only the students of the fields which were already mentioned, but also of another related fields on faculties of education.
VytisknoutZobrazeno: 6. 4. 2020 15:17