BAKEŠOVÁ, Václava. Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové. 1. vyd. Brno: CDK / Masarykova univerzita, 2011. 391 s. Edice Dějiny a kultura, sv. č. 24. ISBN 978-80-7325-260-1.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Ticho a naděje. Křesťanské prvky v literární tvorbě Marie Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvie Germainové
Název anglicky Silence and hope. Christian elements in the literary works of Mariey Noel, Suzanne Renaud and Sylvie Germain
Autoři BAKEŠOVÁ, Václava (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 391 s. Edice Dějiny a kultura, sv. č. 24, 2011.
Nakladatel CDK / Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Písemnictví, masmedia, audiovize
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00050335
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7325-260-1
Klíčová slova česky Marie Noëlová; Suzanne Renaudová; Sylvie Germainová; křesťanství a literatura; biblické motivy; modlitba jako inspirace; ticho; naděje
Klíčová slova anglicky Marie Noël; Suzanne Renaud; Sylvie Germain; Christianity and literature; biblical themes; the inspiration for prayer; silence; hope
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 2. 4. 2012 10:12.
Anotace
Publikace zkoumá literární tvorbu tří francouzských autorek, Marii Noelové, Suzanne Renaudové a Sylvii Germainové. Podstatným znakem, který autorky spojuje, je skutečnost, že u všech tří najdeme zřetelnou inspiraci křesťanstvím. Všechny tři ve svém díle počítají s existencí Boha, víra v něho je součástí jejich vlastního života, pro svá díla čerpají motivy z Bible, z církevní tradice i z osobní modlitby. Cílem knihy je nalézt a posoudit, jakým způsobem křesťanské přesvědčení autorek ovlivňuje jejich tvorbu a dále obecněji, jak se mění vliv křesťanství na literární tvorbu a jeho odraz v ní v průběhu celého 20. století.
Anotace anglicky
The publication is the analysis of literary works of three French authors Marie Noel, Suzanne Renaud and Sylvie Germain. An important feature, which connects these authors, is the fact that all three of them are inspired by Christianity. All three allow the existence of God of his works, the faith in him is part of their life, their work is often inspired by biblical themes and the Church’s tradition as well as by their personal prayer. The aim of the book is to find and evaluate the way how personal faith of Christian authors may influence their literary work and, more generally, how the influence of Christianity on literary production is being changed during 20th century and its reflection in literature during the entire 20th century.
Návaznosti
GP405/09/P442, projekt VaVNázev: Křesťanské prvky v literární tvorbě tří francouzských autorek 20. století
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 11. 5. 2021 10:29