JIREČEK, Miroslav. Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl. 3–4/2011. Praha: Historický ústav AV ČR, 2011. 4 pp. Slovanský přehled. ISSN 0037-6922.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl.
Name in Czech Jakoubek, M.: Vojvodovo. Etnologie krajanské obce v Bulharsku. Brno: CDK; Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2010. 347 s., 24 s. obr. příl.
Authors JIREČEK, Miroslav.
Edition 3–4/2011. Praha, 4 pp. Slovanský přehled, 2011.
Publisher Historický ústav AV ČR
Other information
Type of outcome Popularizing texts and activities
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISSN 0037-6922
Changed by Changed by: Mgr. Miroslav Jireček, Ph.D., učo 135695. Changed: 17/1/2017 15:44.
Abstract
recenze
Abstract (in Czech)
recenze
Abstract (in English)
review
PrintDisplayed: 2/10/2022 15:22