RULÍK, Martin, Veronika HOLÁ, Filip RŮŽIČKA, Miroslav VOTAVA, Dana BAUDIŠOVÁ, Jiří GALLO, Simona KAPRÁLOVÁ, Kateřina KOHUŠOVÁ, Dagmar KOUKALOVÁ, Václav KŮDELA, Jiří MIKEŠ, Radko NOVOTNÝ, Martina SIGLOVÁ, Věra TORŠOVÁ and Jiří ZIMÁK. Mikrobiální biofilmy (Microbial Biofilms). 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. 448 pp. Monografie. ISBN 978-80-244-2747-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mikrobiální biofilmy
Name (in English) Microbial Biofilms
Authors RULÍK, Martin (203 Czech Republic, guarantor), Veronika HOLÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Filip RŮŽIČKA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Miroslav VOTAVA (203 Czech Republic, belonging to the institution), Dana BAUDIŠOVÁ (203 Czech Republic), Jiří GALLO (203 Czech Republic), Simona KAPRÁLOVÁ (203 Czech Republic), Kateřina KOHUŠOVÁ (203 Czech Republic), Dagmar KOUKALOVÁ (203 Czech Republic), Václav KŮDELA (203 Czech Republic), Jiří MIKEŠ (203 Czech Republic), Radko NOVOTNÝ (203 Czech Republic), Martina SIGLOVÁ (203 Czech Republic), Věra TORŠOVÁ (203 Czech Republic) and Jiří ZIMÁK (203 Czech Republic).
Edition 1. vydání. Olomouc, 448 pp. Monografie, 2011.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/11:00054799
Organization unit Faculty of Medicine
ISBN 978-80-244-2747-8
Keywords (in Czech) mikrobiální biofilmy; přírodní biofilmy; biofilmové infekce; biofilmy v průmyslu
Keywords in English microbial biofilms; natural biofilms; biofilm infections; industrial biofilms
Changed by Changed by: Mgr. Michal Petr, učo 65024. Changed: 10/1/2012 09:59.
Abstract
Bakterie v přirozeném prostředí jeví zřetelnou tendenci přisedat k nejrůznějším povrchům, kde vytvářejí slizovité povlaky zvané biofilm. Existence v biofiolmu je pro bakterie z mnoha důvodů výhodnější a ve většině prostředí je také základním způsobem jejich přirozeného výskytu. Z toho důvodu je studiu mikrobiálních biofilmů věnována pozornost v nejrůznějších odvětvích (biokoroze, zdravotnictví, vodárenství, limnologie aj.). Publikace shrnuje nejdůležitější poznatky získané dosavadním výzkumem mikrobiálních biofilmů v humánním a přírodním prostředí.
Abstract (in English)
Bacteria in natural environments show tendency to adhere tu various surfaces, where they form slimy layers called biofilms. Existence in biofilm form is for bacteria advantageous from many reasons and in most environments it is basic form of their occurrence. From this reason, the microbial biofilms are studied in many sectors (bio-corrosion, medicine, water supply, limnology etc.). The publication covers the most important knowledge about microbial biofilms in human medicine and natural environments.
Links
LA10037, research and development projectName: Zapojení ČR do aktivit ESCMID Study Group for Biofilm (Acronym: ESGB)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, INGO
NS9678, research and development projectName: Biofilm - významný faktor virulence u infekcí močových katétrů; detekce a možnosti ovlivnění
Investor: Ministry of Health of the CR, Departmental Programme of Research and Development - MH II from 2008 to 2011
PrintDisplayed: 7/12/2021 19:59