MACEK, Jakub. Nová média jako ohrožení veřejné služby? In Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nová média jako ohrožení veřejné služby?
Name in Czech Nová média jako ohrožení veřejné služby?
Authors MACEK, Jakub.
Edition Veřejnoprávní média v novém desetiletí - čas na privatizaci? 2011.
Other information
Type of outcome Requested lectures
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW Konferenční prezentace
Organization unit Faculty of Social Studies
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 19/10/2020 11:00.
Abstract
Takzvaná nová média – tedy digitální síťové technologie spojené především s internetem a jím nesenými službami – jsou od devadesátých let minulého století nazírána jako fenomén narušující tradiční postavení médií masových. Tedy fenomén relativizující postavení masových médií coby klíčového kanálu umožňujícího přístup soukromých individuí k veřejnému prostoru a současně jejich roli komunikační platformy, jež veřejný prostor ztělesňuje. Proměna mediální krajiny, která s novými médii přichází, se nutně promítá i do promýšlení médií veřejné služby. Odpověď na bezpochyby sugestivní otázku, zda nová média ohrožují média veřejné služby, lze hledat ze dvou protichůdných pozic akcentujících dvě různá chápání toho, čemu média veřejné služby slouží a proč. Oba typy argumentací přitom mohou být využity pro legitimizaci či naopak delegitimizace postavení veřejné služby. Klíčové ohrožení či naopak potvrzení či posílení pozice veřejné služby totiž primárně leží v politické rovině, ne ve vztahu médií veřejné služby a nových médií.
Abstract (in Czech)
Takzvaná nová média – tedy digitální síťové technologie spojené především s internetem a jím nesenými službami – jsou od devadesátých let minulého století nazírána jako fenomén narušující tradiční postavení médií masových. Tedy fenomén relativizující postavení masových médií coby klíčového kanálu umožňujícího přístup soukromých individuí k veřejnému prostoru a současně jejich roli komunikační platformy, jež veřejný prostor ztělesňuje. Proměna mediální krajiny, která s novými médii přichází, se nutně promítá i do promýšlení médií veřejné služby. Odpověď na bezpochyby sugestivní otázku, zda nová média ohrožují média veřejné služby, lze hledat ze dvou protichůdných pozic akcentujících dvě různá chápání toho, čemu média veřejné služby slouží a proč. Oba typy argumentací přitom mohou být využity pro legitimizaci či naopak delegitimizace postavení veřejné služby. Klíčové ohrožení či naopak potvrzení či posílení pozice veřejné služby totiž primárně leží v politické rovině, ne ve vztahu médií veřejné služby a nových médií.
PrintDisplayed: 21/6/2021 16:33