BARTOŇOVÁ, Miroslava and Jarmila PIPEKOVÁ. Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe (Manual for Pedagogical Experience). 1.vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 141 pp. ISBN 978-80-210-5497-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Manuál pro pedagogickou praxi: teorie a praxe
Name (in English) Manual for Pedagogical Experience
Authors BARTOŇOVÁ, Miroslava and Jarmila PIPEKOVÁ.
Edition 1.vyd. Brno, 141 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5497-4
Keywords (in Czech) student, pedagogická praxe, praktická příprava, profesní kompetence, teoretické pedagogické disciplíny, prezenční studium, kombinované studium, bakalářské studium
Keywords in English student, pedagogical experience, practical preparation, professional competence, theoretical pedagogical disciplines, full-time studies, combined studies, undergraduate studies
Changed by Changed by: prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D., učo 5643. Changed: 4/2/2012 18:13.
Abstract
Manuál pro pedagogickou praxi podává výklad k pojetí, organizaci a realizaci pedagogických praxí na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Jedná se o praktickou příručku určenou studentům oboru Speciální pedagogika a učitelům na školách, kde praxe těchto studentů probíhají. Manuál je členěn na obecnou a teoretickou část.
Abstract (in English)
Manual for pedagogical experience is giving interpretation, organization and realizationof the pedagogical experiences in the department of Special Education on Masaryk University. It is a practical manual for students with the specialization in Special Education and for teachers who are providing the internships for those students. This manual is divided into general and practical part
PrintDisplayed: 8/12/2022 04:07