PAVLÍČEK, Václav. Ústavní právo a státověda. 1. úplné vyd. Praha: Leges, 2011. 1119 s. ISBN 9788087212905.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ústavní právo a státověda.
Authors PAVLÍČEK, Václav.
Edition 1. úplné vyd. Praha, 1119 s. 2011.
Publisher Leges
Other information
ISBN 9788087212905
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 8/8/2022 14:19.
PrintDisplayed: 1/2/2023 18:15