ZÁLEŠÁK, Jan. Umění spolupráce. Praha - Brno: Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita, 2011. 292 s. Edice VVP AVU sv. 4. ISBN 978-80-210-5707-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Umění spolupráce
Název anglicky The Art of Collaboration
Autoři ZÁLEŠÁK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha - Brno, 292 s. Edice VVP AVU sv. 4, 2011.
Nakladatel Akademie výtvarných umění - Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor Umění, architektura, kulturní dědictví
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00050495
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5707-4
Klíčová slova česky výtvarné umění; umění spolupráce; participativní umění; umělecká skupina; Claire Bishop; Jesper Alvaer a Isabela Grosseová; Rafani; Kateřina Šedá
Klíčová slova anglicky fine arts; collaborative art; participatory art; artist collective; Claire Bishop; Jesper Alvaer and Isabela Grosseová; Rafani; Kateřina Šedá
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Radka Vyskočilová, učo 2368. Změněno: 3. 9. 2012 14:47.
Anotace
Od počátku devadesátých let jsme v současném umění svědky obratu ke spolupráci, který zahrnuje zesílení důrazu na kolektivní formy umělecké praxe a participativní přístupy, v jejichž rámci umělci zapojují do realizace svých projektů „obyčejné lidi“, případně celé komunity. Studie Umění spolupráce se zaměřuje na dva základní cíle. Tím prvním je představení současného diskursu o umění spolupráce; druhým je zmapování projevů a podob umění spolupráce v současném českém umění. Přehledová část knihy je doplněna trojicí případových studií, zaměřených na vybrané umělecké projekty (Nic tam není Kateřiny Šedé, My skupiny Rafani a Figura a pozadí Jespera Alvaera a Isabely Grosseové), které svou uměleckou hodnotou a komplexností představují vhodné východisko pro komparativní analýzu.
Anotace anglicky
Since the 1990s we have been witnessing a collaborative turn in contemporary fine arts, that includes a growing interest in collective forms of artistic practice and participatory approaches, which are characterized by artists’ involvement of “ordinary people” or particular communities. There are two main areas of interest involved in this study. The first is an introduction into a contemporary discourse on collaborative art; the second is a survey of manifestations and forms of collaboration in the Czech contemporary art. This survey is completed with a triplet of case studies focused on the selected art projects (There Is Nothing There by Kateřina Šedá, Us by Rafani group, and Figure and Ground by Jesper Alvaer and Isabella Grosseová). Artistic value and complexity of these projects makes them an excellent starting point for a comparative analysis.
Návaznosti
GP406/09/P371, projekt VaVNázev: Umění jako spolupráce. Kolaborativní projekty v českém výtvarném umění 1998 až 2008.
Investor: Grantová agentura ČR, Postdoktorské projekty
VytisknoutZobrazeno: 19. 11. 2019 21:42