SEDLÁKOVÁ, Markéta. Vymístění a identita (Displacement and identity). In Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění. Brno: Masarykova univerzita, 2011. p. 61-74. Sociálně pedagogický výzkum. ISBN 978-80-210-5761-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Vymístění a identita
Name in Czech Vymístění a identita
Name (in English) Displacement and identity
Authors SEDLÁKOVÁ, Markéta (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, Identita v sociálně pedagogickém výzkumu: pole napětí, změn a začlenění, p. 61-74, 14 pp. Sociálně pedagogický výzkum, 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/11:00055680
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5761-6
Keywords (in Czech) domov; identita; sociální identita; paměť; pamětníci; válka; vymístění
Keywords in English home; identity; social identity; memory; witnesses; war; displacement
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Markéta Košatková, Ph.D., učo 252937. Changed: 18/2/2012 23:52.
Abstract
Kapitola Vymístění a identita zachycuje obraz člověka ve vztahu k domovu a jeho ztrátě. Text čerpá z kvalitativně výzkumného šetření a analýzy rozhovorů s pamětníky nuceného vystěhování během druhé světlové války. Zabývá se intervencí do identity obyvatel Drahanské vrchoviny. Tento zásah postihuje identitu osobní, sociální i kolektivní. Pozornost je věnována i paměti, významnému činiteli v utváření našich vzpomínek, naší identity.
Abstract (in English)
The chapter Displacement and identity shows view on human in relation to his home and its loss. Text draws from qualitative research investigation and analysis of interviews with witnesses the forced eviction during World War II. It deals with the intervention to the identity of inhabitants of Drahany Highlands. This action affects personal, social and collective identity. Attention is paid to memory, an important factor in shaping our memories, our identity.
Links
MUNI/B/1026/2010, interní kód MUName: Cyklus konferencí k problematice kurikula a výuky v oborech školního vzdělávání (Acronym: CYKO 2011)
Investor: Masaryk University, Category B
PrintDisplayed: 5/3/2024 04:42