EN

Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi

KRÁTKÁ, Jana. Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 145 s. ISBN 978-80-210-5727-2.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi
Název česky Aktuální otázky teorie výchovy: Teoretická východiska, výzkumné nálezy a závěry pro praxi
Název anglicky Current issues of theory of education: theoretical background, research findings and conclusions for practice
Autoři KRÁTKÁ, Jana (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 145 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00055746
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5727-2
Klíčová slova česky situačně pojatá výchova; zkušenostní učení; výchovná role učitele; třídní učitel; rodinná výchova; výzkum
Klíčová slova anglicky concept of situational education; experiential learning; educational role of the teacher; class teacher; family education; research
Štítky Munipress
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 29. 5. 2012 15:54.
Anotace
Přítomná publikace se zabývá aktuálními problémy úžeji pojaté výchovy. Struktura kapitol je tvořena tematickými skupinami, které bezprostředně souvisejí s výchovou v užším pojetí: situačně pojatá výchova, zkušenostní učení a jednotlivé výchovy, které z nich čerpají; výchovná role učitele a úkoly, které z ní vyplývají; výchovné vlivy rodiny a sociálního prostředí a vybraná výchovná působení v životě školy. Publikace prezentuje výsledky několika výzkumných studií, jimiž se snaží přispět ke komplexnosti poznání široké oblasti výchovy v užším pojetí.
Anotace anglicky
This publication is looking into actual problems of an education in close sense. The chapters are divided into thematic groups, which are immediately connected with education in close sense: concept of situational education, experiential learning and other single educations; educational role of the teacher and other tasks; educational impact of family, social environment and educational impact in school life. Publication presents the results of few research studies, which are very important for understanding the complex knowledge of education in close sense.
VytisknoutZobrazeno: 18. 3. 2019 23:01

Další aplikace