JANÍKOVÁ, Věra a Brigitte SORGER. Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen. Lingua viva, České Budějovice: Jihočeská univerzita, 2011, VII, č. 13, s. 54-62. ISSN 1801-1489.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Mehrsprachigkeit in den Gesetzen, der Forschung und den Köpfen der tschechischen LernerInnen - Konsequenzen für das Tertiärsprachenlernen
Název česky Mnohojazyčnost v zákonech, výzkum a myslích českých studentů - důsledky pro učení třetí jazyk
Název anglicky Multilingualism in the laws, research, and the heads of the Czech learners - consequences for the tertiary language learning
Autoři JANÍKOVÁ, Věra (203 Česká republika, garant, domácí) a Brigitte SORGER (40 Rakousko, domácí).
Vydání Lingua viva, České Budějovice, Jihočeská univerzita, 2011, 1801-1489.
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/11:00050526
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky mnohojazyčnost ; terciární didaktika; motivace;
Klíčová slova anglicky multilingualism; tertiary language didactics; motivation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D., učo 1445. Změněno: 13. 4. 2012 21:44.
Anotace
Im Forschungsbericht werden drei Pilotstudien vorgestellten, die belegen, dass die FremdsprachenlehrerInnen heute an den tschechischen Schulen mit der realen Mehr- (Viel-)sprachigkeit rechnen müssen und diese zur Erleichterung der Lernprozesse sowie zur Erhöhung der Motivation zum Sprachenlernen ihrer SchülerInnen auch nutzen sollten. Eine entscheidende Voraussetzung dafür bilden neben Fördermaßnahmen der tschechischen Bildungspolitik die notwendigen Innovationen in der methodisch-didaktischen Aus- und Fortbildung der FremdsprachenlehrerInnen im Bereich der Tertiärsprachendidaktik, die in der Untersuchung angesprochen werden. Im Beitrag wird außerdem auf das europäische Konzept der Förderung von Mehrsprachigkeit und seine Umsetzung in der tschechischen schulischen Legislative und im Konzept der Tertiärsprachendidaktik sowie auf Fragen der realen Mehr- bzw. Vielsprachigkeit der Sprachlernenden an den tschechischen Schulen eingegangen.
Anotace česky
Ve výzkumné zprávě jsou přestaveny výsledky tři pilotních šetření, které dokládají, že učitelé cizích jazyků na českých školách musí dnes počítat s reálnou vícejazyčností svých žáků a že tohoto faktu mohou využít pro facilitaci jejich učení i pro zvýšení jejich motivace k osvojování cizích jazyků. K rozhodujícím faktorům, které mohou učitelům pomoci se s novou situací úspěšně vyrovnat, patří zejména odpovídající opatření zakotvená v české jazykové politice a potřebné inovace metodicko-didaktické přípravy učitelů cizích jazyků i jejich dalšího vzdělávání v oblasti didaktiky druhého cizího jazyka. Vedle pilotního výzkumu jsou v článku nastíněny otázky fenoménu vzrůstající reálné více-/mnohojazyčnosti na českých školách a zároveň je stručně představen evropský koncept mnohojazyčnosti společně s jeho odrazem v české školní legislativě i v koncepci výuky druhého cizího jazyka.
Anotace anglicky
The science report represents the first results of three research studies aimed at identifying Czech pupils motivation to learn foreign languages, their subjective perception of German as a foreign language learning and use of lexical strategies in the context of multilingualism. The results show that multilingualism is becoming a reality in the Czech school. In order to successfully apply the concept of multilingualism, it needs support from the Czech educational policy and relevant methodological and didactic training in Tertiary Education, which is discussed in the study. This paper deals also with some aspects of the concept of multilingualism and its methods of implementation in the Czech educational programs in the concept of tertiary language didactics (didactics of multilingualism).
Návaznosti
GAP407/11/0321, projekt VaVNázev: Mnohojazyčnost v české škole: učení a vyučování němčiny po angličtině
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 2. 4. 2020 11:09