SIROVÁTKA, Tomáš. Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2004. 240 s. ISBN 80-210-3455-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sociální exkluze a sociální inkluze menšin a marginalizovaných skupin
Název anglicky Social exclusion and social inclusion of minorities and marginalized groups
Autoři SIROVÁTKA, Tomáš.
Vydání 1. vyd. Brno, 240 s. 2004.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Typ výsledku Odborná kniha
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Lékařská fakulta
ISBN 80-210-3455-6
Klíčová slova česky scoiální exkluze; sociální inkluze; menšiny; marginalizace
Klíčová slova anglicky social exclusion; social inclusion; minorities; marginalization
Štítky Munipress
Změnil Změnila: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Změněno: 6. 3. 2012 15:31.
Anotace
Kniha se zabývá procesy, příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze v české společnosti. Oba fenomény ukazuje jako vnitřně provázaný proces interakcí mezi jedinci, sociálními skupinami a společenskými systémy, zahrnující aspekty kulturně-historické, národnostní, sociálně-ekonomické, politické a etické. Vedle obecných otázek, zabývajících se příčinami a důsledky sociální exkluze a sociální inkluze, patří ke klíčovým tématům knihy marginalizace na trhu práce, nezaměstnanost, chudoba, materiální deprivace, utváření identity národnostních menšin a možnost veřejných politik podpořit procesy sociální inkluze v České republice. Kniha je určena odborníkům, studentům společenských věd i širší laické veřejnosti, která se o sociální problémy zajímá.
Anotace anglicky
The publication deals with processes, causes and consequences of social exclusion and social inclusion in Czech society. Both of them are considered as an interlinked process of interactions among individuals, social groups and social systems. The process is influenced by cultural, historical, national, social-economic, political and ethical aspects. Besides the general questions of causes and consequences of social exclusion and social inclusion the main topic of the book is marginalization in the job market, unemployment, poverty, material deprivation, identity formation of minorities and the possibility of public policy to support social inclusion in the Czech Republic. The book aims at experts, social science students and those who are interested in social problems.
VytisknoutZobrazeno: 10. 12. 2023 11:59