DOSEDLOVÁ, Jaroslava, Helena KLIMUSOVÁ, Zuzana SLOVÁČKOVÁ a Vladimír KEBZA. Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students. In 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011. 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Cognitive Styles and Health-related Behavior of Czech University Students
Název česky Kognitivní styly a chování vztahující se ke zdraví českých vysokoškoláků
Autoři DOSEDLOVÁ, Jaroslava (203 Česká republika, garant, domácí), Helena KLIMUSOVÁ (203 Česká republika, domácí), Zuzana SLOVÁČKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Vladimír KEBZA (203 Česká republika).
Vydání 25th European Health Psychology Conference, Hersonissos, Crete, September 20 – 24, 2011, 2011.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Řecko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14210/11:00050573
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova česky kognitivní styly; optimismus;, zdraví; chování vztahující se ke zdraví
Klíčová slova anglicky cognitive styles; optimism; health; health-related behavior
Štítky rivok
Změnil Změnila: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D., učo 1130. Změněno: 26. 3. 2012 14:12.
Anotace
The study is a part of a project supported by Czech Grant Agency (No. 406/09/0611). This exploratory study contributes to clarifications of relations among dispositional optimism/pessimism, optimism/pessimism as an explanatory style, selected personality preferences and health-related behavior. The main aim of the presented study is to verify the relationship between dispositional optimism/pessimism, selected cognitive styles and activity towards own health on a sample of Czech respondents (N=1617). Degree of optimism/pessimism (disposition and explanatory) of Czech university students did not appear to be a significant predictor in relation to the individual factors of health-supporting behavior. Finally, the cognitive dimensions of MBTI in their relationship to the health-related behavior are discussed.
Anotace česky
Studie zpracovává dílčí úkol výzkumného projektu Kognitivní determinanty zdraví podporujícího chování (GA ČR 406/09/0611). Teoretická východiska představují tři soudobé teoretické přístupy k problematice optimismu: dispoziční optimismus (Carver, Scheier), optimismus jako explanační styl (Peterson, Seligman) a defenzivní pesimismus (Cantorová, Noremová). Cílem empirické části je ověřit vztah mezi dispozičním optimismem, vybranými kognitivními styly a chováním souvisejícím se zdravím na vzorku českých vysokoškolských studentů (N=1617). Dispoziční, ani explanační optimismus nebyl prokázán jako prediktor zdraví podporujícího chování. Jsou diskutovány i kognitivní dimenze dotazníku MBTI a jejich vztah k chování souvisejícímu se zdravím.
Návaznosti
GA406/09/0611, projekt VaVNázev: Kognitivní předpoklady zdraví podporujícího chování
Investor: Grantová agentura ČR, Standardní projekty
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2020 17:07